Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Királyhelmec


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017-2018.

Dokument na stiahnutie: Správa.doc