Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Királyhelmec,,Jót s jól! Ebben áll
a nagy titok.’’
(Kazinczy Ferenc)


          A Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Bodrogköz nagy hagyományokkal rendelkező intézménye. Iskolánk 1950-ben alakult. 2002-től jogalanyi intézményként működik, fenntartója Királyhelmec Város Önkormányzata.
Oktató-nevelő intézményként arra törekszünk, hogy a környék iskolái között kivívott előkelő helyünket, hírnevünket öregbítsük, és a megszerzett tudásunkat a régióban továbbadjuk. Olyan, a partneri igényeket kielégítő gyermekközpontú oktatási-nevelési intézményként működünk, ahol a tanulók képességeit adottságaiknak megfelelően a lehető legszélesebb körben tudjuk fejleszteni.
A Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola fontosnak tartja a partneri igények folyamatos megismerését és azok széleskörű kielégítését.
          A szülőkkel szorosan együttműködve arra törekszünk, hogy tanulóink megőrizzék és továbbvigyék a városunkra és régiónkra jellemző hagyományokat, tekintsék szívügyüknek a természet- és környezetvédelmet, a város kulturális és sportéletének gazdagítását. Iskolánk diákjait képességeik, adottságaik alapján oktatjuk és neveljük. Célunk, hogy erkölcsi tartással, alkalmazkodó-képességgel és jó kommunikációs készséggel rendelkező, önállóan dönteni és cselekedni tudó felnőttekké válva megtalálják helyüket a társadalomban.
A szlovák, angol és német nyelv magas szintű oktatása és elsajátítása egyike fő prioritásunknak Tehetséges tanulóinkkal továbbra is bekapcsolódunk a SzK Oktatási Minisztériuma, a Csemadok és egyéb szervezetek által meghirdetett versenyekbe, rendezvényekbe.
A tehetséggondozás céljából továbbra is sokszínű körtevékenységet folytatunk, hogy mindenki megtalálhassa az adottságainak leginkább megfelelő foglalkozást.
Nemzeti identitásunk megőrzése és elmélyítése érdekében ápoljuk baráti kapcsolatainkat a határon túli iskolákkal (Sátoraljaújhely, Sárospatak, Kisvárda, Budapest Ferencváros, Sepsiszentgyörgy).
Pedagógusaink rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken. Az ott elsajátított ismereteiket az oktató-nevelő munka hatékonysága érdekében kamatoztatják.
Küldetésünk teljesítése érdekében szorosan együttműködünk a szülőkkel, tanulókkal, a helyi óvodákkal és középiskolákkal, a művészeti alapiskolával, a történelmi egyházakkal, a kulturális, sport és egyéb szervezetekkel valamint fenntartónkkal.
A törzsosztályokon kívül az épületben európai színvonalnak megfelelően felszerelt kémiai, fizikai és számítástechnikai szaktantermek valamint műhely, ill. gyakorló konyha működik. Sikerült szépen kialakítani az iskola könyvtárát és egy kis színpadot, valamint közvetlen közelében egy osztálytermet a mindenkori helyi és járási szintű versenyek lebonyolítására, amely interaktívtáblával felszerelt előadóteremként is működik.
Az épületben gyermekorvosi rendelő is van, melynek jelenléte növeli biztonságérzetünket. Fő célkitűzésünk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Az iskolában a pedagógusi hivatást megfelelő képesítéssel rendelkező oktatók és nevelők gyakorolják. Az oktatás tárgyi feltételei biztosítottak, az iskolaépület új, minősége és a kihasználtsága minden szempontból megfelelő.