Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Királyhelmec


Elballagtak kilencedikeseinkA szokásostól eltérően az idei tanévben hamarabb búcsúztak kilencedikeseink, mint az előző években. Több búcsúzó diákunk utazott ugyanis jutalomtáborba a Balaton mellé.
Június 20-án 31 gyerek vette vállára a vándortarisznyát, s járta be az iskola folyosóit és osztályait. A ballagási ünnepség reggel fél nyolckor a tanári szobában vette kezdetét. A ballagó diákok és szüleik először a tantestülettől búcsúztak. A tanulók nevében Balog Emese, IX.B osztályos tanuló mondott verset, a szülők nevében pedig Kása Melinda köszönte meg a pedagógusoknak az elmúlt kilenc évet.

Végzős tanulóink ezt követően osztályfőnökeik, Miklós Klára (IX.A) és Icsó Edit (IX.B) kíséretében az iskolaudvarra vonultak, ahol kezdetét vette a ballagás ünnepélyes része. A város nevében Pataky Károly polgármester úr és Leczo Bernadett, a Regionális Tanügyi Hivatal vezetője köszöntötték a diákokat.

A végzős tanulóknak, miután azok beírták nevüket az iskola krónikájába, Szabó Ferdinánd igazgató úr mondott útravalót. Ezután a könyvjutalmak és oklevelek kerültek kiosztásra. A IX.A osztályból példás magaviseletéért és a szavalóversenyeken való részvételért oklevélben részesült Sico Ferdinánd, szintén példás magaviseletéért Ballók Barbara, Barta Péter és Répási Roland.

A IX. B osztályból 7 tanuló részesült könyvjutalomban kitűnő tanulmányi eredményéért és a versenyeken való sikeres szereplésért: Balog Emese, Kása Krisztina, Kasko Boglárka, Pandi Ádám, Pokol Lilla, Resko Klaudia és Tóth Balázs.

Példás magaviseletéért 8 tanuló vehetett át oklevelet.

Ezután Pataki Károly polgármester úr Tóth Balázsnak adott át pénzjutalommal járó elismerő oklevelet a szavalóversenyeken való sikeres szereplésért, valamint a királyhelmeci futballcsapatban nyújtott kitűnő teljesítményért.

A ballagó diákokat ezután nyolcadikos társaik köszöntötték ünnepi műsorral.
Délben ünnepi ebéd várta a ballagókat az iskola ebédlőjében.

Minden ballagó diákunknak további sikeres éveket kívánunk, reméljük, az iskolánkban kapott tudás kellőképpen felvértezte őket jövőbeli sikereik eléréséhez.Az Ady-emlékév és a bécsi magyarokAz Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége – a Bécsi Napló márciusban irodalmi pályázatot hirdetett, melynek témája Ady Endre volt.

Mivel Ady Endre élete és költészete 8. évfolyamban tananyag, a VIII.B és a IX.B osztály tanulói képviseltették magukat a versenyen. A VIII.B osztályból Lakatos Cynthia, Bodnár Alexandra és Luczo Emma (felkészítő Pandi Zsuzsa), a IX. B osztályból pedig Kása Krisztina, Resko Klaudia, Juhász Antónia, Pokol Lilla, Kasko Boglárka (felkészítő Icsó Edit) kezdett hozzá a versíráshoz vagy rajzoláshoz.

Minden résztvevő dicsérő oklevélben, illetve a legjobbak – Lakatos Cynthia, Kása Krisztina és Luczo Emma – pénzjutalomban részesültek.

Külön öröm számunkra, hogy az elmúlt napokban kézhez kaptuk a Bécsi Napló május-júniusi számát, melyben a 10 – 14 éves korosztály kategóriában 1. helyezett lett Lakatos Cynthia (VIII.B) A szabadság pávája című képversével, melyet a Bécsi Napló is közölt. Kása Krisztina (IX.B) Üzenet Adytól című verse pedig 2. helyezést ért el.

A győzteseknek gratulálunk, hisz munkájuk az ország határain túl is figyelemre méltó.A „Mi büszkeségünk”Iskolánk 2019. április 12-én benevezett a Herczeg Károly Alapítvány és a Nagykapos és Vidéke Társulás által meghirdetett a „Mi büszkeségünk” történelmi-irodalmi esszéíró pályázatra.

A pályázatban a település, vagy az iskola vonzáskörzetéhez tartozó jeles személy életútjának és tevékenységének a bemutatása volt a feladat. Mivel iskolánk 2018. szeptember 27-én vette fel a jeles nyelvújító, Helmeczy Mihály nevét, ezért a téma szinte a padlón hevert. A fogalmazási részt a VIII.B osztály tanulói – Lakatos Cynthia, Majer Noémi és Pcsolinszky Chiara -, míg a mellékletben feltüntetett illusztrációt Luczó Emma (VIII.B), Tóth Orsolya (VI.B) és Eszenyi Réka (V. A) osztályos tanulók vállalták magukra.

Amint a 2019. június 23-án a Nagykaposon megrendezett ünnepélyes díjátadó ünnepségen kiderült: 23 iskola nevezett be a versenybe, 3 a határon túlról. A témaválasztás között szerepelt Herczegh Károly, Jedlik Ányos, II.Rákóczi Ferenc, Helmeczy Mihály, Mécs László, Kaszás Attila neve is, illetve számos pap, tanár, kántor, népművelő feledésbe merült tevékenysége is újra felszínre került. Az „Egy vérből vagyunk” ünnepséget megelőzte a Vereckei hágótól induló Gui Angéla karitatív futónagykövet csapatának a fogadása. Ezt követte Gabri Rudolf, a Herczegh Károly Alapítvány kuratóriumi elnökének ünnepi köszöntője, majd a helyi Magyar Óvoda és a ráti Szent Mihály gyermekotthon és a nagyszelmenci Dobó István AI műsora. Az ünnepi hangulatot nagymértékben emelte Herczegh Melinda (a jogtudós özvegye) és Herczegh Anita, Magyarország köztársasági elnöke feleségének jelenléte, akik a díjátadásból is kivették a részüket.

Iskolánk a füleki és a szőgyéni alapiskola mögött a 3. helyen végzett. A győztes csapatok jutalma egy háromnapos kirándulás Budapestre. Zárásként felcsendült a Himnusz, a futók elindultak Budapest felé, mi pedig egy közös fotót készítettünk Herczegh Anita asszonnyal.Versenyek a 2018/2019-es tanévbenAz idei tanév is bővelkedett versenyekben. Tanulóink szinte minden területen megmérettették magukat. A szavaló, mesemondó, népdal, kiejtési, szlovák nyelvi versenyektől kezdve a matematika versenyeken át a sport és rajzversenyekig bezárólag rengeteg versenyen képviselték a Helmeczy Mihály Alapiskolát. Köszönet ezért minden versenyzőnek, valamint felkészítő pedagógusnak.


Egy éjszaka az iskolában

2016-ban szerveztük az első ittalvós bulit az alsó tagozatosok számára. Azóta tartoztunk a folytatással. Most egy nagy kő esett le a szívünkről, mert csak sikerült tető alá hozni a másodikat. Június 14-re egy izgalmas éjszakai kalandra hívtuk ismét a legkisebbeket. Felajánlottuk számukra, hogy egy éjszakára töltsük meg élettel a máskor békésen alvó iskola folyosóit. Azon melegében több mint 50 gyerek jelezte, hogy kapható erre a kis kalandra. Amiért érdemes volt eljönni: tréfás népi gyermekjátékok, zseblámpás kincskeresés, óriásrajzok készítése, közös esti mozizás és nasizás, éjfélig tartó susmus és nevetés. Kell ennél több egy kíváncsi apróságnak?< br> br> 19:00 órára hirdettük meg a kezdést, de 18:30-kor már matracfúvók pumpálták a levegőt, készültek az éjszakai fekhelyek. Miután a szülők elkészítették csemetéik ágyikóit, búcsút vettünk tőlük, és kiszabadultunk az udvarra. Eszenyi Adrianna napközis tanító néni vezetésével tréfás népi játékokat játszottunk. Szaladtunk egymás és a szúnyoghad elől, körjátékoztunk, tűz-vizet játszottunk, (papír)tüzet ugrottunk át, közben titkos kívánságot gondoltunk ki. Miután besötétedett, ki-ki bekapcsolta kézbe vehető, vagy fejre szerelhető elemlámpáját, s indulhatott a kincskeresés a sötét folyosón. Az egészséges étkezés szabályait erre az estére félretéve a kincsek finomabbnál finomabb cukorkák voltak. Az ügyesebbek degeszre tömték a zsebüket, a lassúbbaknak is jutott azért néhány szem. Miután az összes kincs gazdára talált, pihentető vacsora következett némi vajas és lekváros kenyérrel és friss zöldségekkel. Az esti filmhez bevackoltuk magunkat az előadóterembe, lehetett chipset enni, édes üdítőt inni, susmorogni a film alatt. A végéhez érve azt gondoltuk az álmos szemeket látva, hogy itt egykettőre alvás lesz, de a programban meghirdetett éjfélig tartó susmus és nevetés csak megvalósult. Éjfél után aztán elcsendesedett a folyosó, csak az apró hortyogások, köhécselések jelezték, hogy ez az éjszaka más, mint a többi. Reggel 5:30-kor pattant fel az első szemhéj, onnantól kezdve nem volt megállás. Teljesen hiábavaló volt a tanító nénik rimánkodása, hogy csak egy kicsi alvás legyen még, nem volt kegyelem. Ébredni kellett. Jutalmul reggeli tornát kapott mindenki, majd reggelit. Ezután a fáradt matracok kisóhajtották magukból az éjszakai levegőt, s nem maradt más hátra, mint a búcsúzkodás és a fogadkozás, hogy jövőre megismételjük.
br> Köszönet minden alsó tagozatos pedagógusnak, s külön az ott alvóknak, hogy különlegessé tették 54 gyerek péntek éjszakáját. Külön köszönet a Csemadok „Hajdók Géza” Királyhelmeci Alapszervezetének, valamint a Szülői Szövetségnek, hogy anyagilag támogatták ezt az eseményt.Nemzeti Összetartozás Napja

„Magyar Nyelvért „Hajdók Géza díj „átadása

Június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának szomorú napjára emlékezünk. Ez alkalomból testvérvárosunk, Ferencváros kezdeményezésére egy diákunk idén is átvehette a Magyar Nyelvért „Hajdók Géza díjat”.

Június 3-án az Ecseri úti Szent Kereszt templomban adták át a Magyar Nyelvért díjakat. A díjátadót bensőséges műsor előzte meg. A műsorban felléptek a kerületi és határon túli testvérvárosokból érkező iskolások. A közönség elsőként a ferencvárosi és határon túli testvérvárosokból érkező általános iskolások közös kórusát hallgathatta meg, amely 10 népdalt adott elő. A kórusban iskolánk hat tagú kórusa is szerepelt. Az eseményen Bácskai János polgármester adta át az önkormányzat által alapított „Magyar Nyelvért” Emlékdíjakat is. A két éve alapított ferencvárosi elismerés olyan, Ferencváros testvérvárosaiban tanuló diákoknak adományozható, akik az általános iskolában kimagasló eredményt értek el a magyar nyelv elsajátításában és művelésében. Kiosztották a partnertelepülések szerint alapított díjakat is, többek között a Hajdók Géza emlékdíjat Királyhelmecről, melyet idén Kása Krisztina IX.B osztályos tanulónk vehetett át.

Kása Krisztina méltatása:

Kása Krisztina a királyhelmeci Helmeczy Mihály Alapiskola 9. osztályos tanulója. Kassán született református lelkész házaspár gyermekeként. Alapiskolai tanulmányait Buzitán kezdte, majd miután édesanyjával Nagygéresbe költözött, a királyhelmeci alapiskolában tanult tovább. Mindvégig kitüntetett tanuló volt. Osztálya legaktívabb tanulóinak egyike. Igényességét igazolja, hogy rendszeresen készül a tanítási órákra, a rá bízott feladatokat maradéktalanul teljesíti. Mivel őszinte, nyíltszívű, megbízható és segítőkész, közkedvelt mind tanárai, mind diáktársai körében.

Krisztina szerteágazó érdeklődését és sokrétű tehetségét a tanítás alatt és az iskolán kívül egyaránt kamatoztatja. Szereti az olvasást, ezáltal gazdagítva szókincsét és fantáziavilágát. A magyar nyelv szeretetét páratlan kifejezőkészségét mutathatta be a Szép Magyar Beszéd versenyén, melyen idén a kerületi fordulóig jutott el.

Minden évben indul a Csemadok által rendezett Tompa Mihály Szavalóversenyen. Több fordulón túljutva itt is rendszeresen a kerületi döntők versenyzője. Csengő hangját gyakran hallhatjuk iskolai kórusunk fellépésein a hagyományőrző szüreti felvonuláson, a környék idősek otthonaiban és templomi fellépéseken egyaránt.

Rajztehetségét a Művészeti Alapiskola rajzóráin több éven át csiszolgatta. Ügyes kezét dicsérik a tanítói számára készített üdvözlőlapok, valamint a református nyári táborokban készített képzőművészeti alkotások egyaránt.

Krisztinának gratulálunk, további tanulmányaihoz, melyet szeptembertől a Sárospataki Református Kollégiumban és Gimnáziumban folytat tovább, sok sikert kívánunk.

A VIII.B osztály tanulói szintén Budapesten, a IX.B osztály tanulói pedig Kisvárdán vehettek részt hasonló megemlékezéseken.KIP on Learning

Ünnepélyes zárókonferencia

Iskolánk a 2017/2018-as tanévben egy határon átnyúló projekt keretén belül új, hatékonyabb oktatási módszert vezetett be. A Komplex Instrukciós Program (KIP) olyan alternatív pedagógiai módszer, mely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul.

A projekt segítségével a módszer két szlovákiai magyar iskolában, Királyhelmecen és Ógyallán, valamint a magyarországi Komáromban került bevezetésre.

Az SKHU Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt nyitó konferenciáját 2017. szeptember 22-én tartották Komáromban, a Selye János Egyetemen. 2019. augusztus 31- én az oktatók képzése és 2 évig tartó tutoriálása a végéhez ér. Ez alkalomból június 17-én a Helmeczy Mihály Alapiskolában ünnepélyes zárókonferenciára került sor, melyen a projektben résztvevő iskolák képviselői, valamint meghívott vendégek voltak jelen. Bodnár Alexandra nyitó szavalata után Szabó Ferdinánd, a Helmeczy Mihály Alapiskola igazgatója ismertette a konferencia programját, majd Balog Csaba hivatalvezető üdvözölte a résztvevőket. Beszédében kitért a projekt tartalmában rejlő lehetőségek minél szélesebb körű kihasználására, s reményét fejezte ki, hogy ezáltal is sikerül majd a Helmeczy Mihály Alapiskola oktatásának színvonalát emelni, s a beíratott tanulók létszámát növelni. Őt követte Balog Dávid II.B osztályos tanuló, aki verset mondott, majd a Helmeczy Színpadreccsentők néptánccsoport Balázs Lilla vezetésével mezőségi táncokat mutatott be. A KIP on Learning elnevezésű pályázat partnereinek beszámolójában Szabó Ferdinánd a Helmeczy Mihály Alapiskola, Deme László az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda igazgatója, őt követően Kiss Mária, a komáromi Feszty Árpád Általános iskola igazgatónője, majd Dr. Pink Edit, a Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány munkatársa, s végül Bara Zoltán, projektmanager, az észak-komáromi Rotary Club elnöke számoltak be tapasztalataikról a projektet illetően. A zárókonferencia Lakatos Cynthia, VIII.B osztályos tanuló szavalatával fejeződött be, ezt követően állófogadás és kötetlen beszélgetés közben cserélhették ki tapasztalataikat a résztvevők.

A projekt nem csak a csoportoktatáson alapuló tanítási órákkal hozott „friss vért” iskolánk életébe. A kétéves időszak alatt közös műhelymunkák – workshopok, kölcsönös óralátogatások valósultak meg, melyek lehetőséget adtak a program bevezetésénél felmerülő kérdések megvitatására, tapasztalatok cseréjére. Ezen kívül családi napokat, műveltségi vetélkedőket is szerveztünk. A módszer rugalmasabb alkalmazása céljából kiépült egy közös tananyag adatbázis is, ami jelentősen megkönnyítette a tanítási órákra való, nem kevés munkával járó felkészülést.

A projekt ezen részének lezárultával természetesen a módszer alkalmazása nem, csupán a KIP- képző mentorok támogató tevékenysége fejeződik be. Hosszútávu célunk, hogy iskolánk e módszert alkalmazó központi iskolává nője ki magát, s a környező iskolákkal is megismertesse ennek hatékonyságát.HELMECZY SZÍNPADRECCSENTŐK

A Helmeczy Színpadreccsentők 2018 októberében alakultnéptánccsoport. Leczo Kornélia tanító néni és a Szülői Szövetség elnöknője, Vígh Katalin már hónapok óta keresték a megfelelő néptánc oktatót, amikor rátaláltak Balázs Lillára, aki a Petőfi Program keretén belül került a régiónkba. Igaz, Lilla az Ung megyei iskolákban vállalt oktatást az ottani iskolás gyerekeknek, mégis, mikor felkeresték, azonnal, gondolkodás nélkül mondott igent a felkérésre. Mivel már javában benne voltak az évben, a próbák napját nehezebben sikerült beiktatni, mégis találtak közös nevezőt, így október végétől minden kedden, délután három órától folyt a gyakorlás. Eleinte húsz feletti gyereklétszám gyűlt össze, de a végére, mint ahogy arra számítani lehetett ez lemorzsolódott és gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt kialakult a néptánccsoport mostani összetétele. A 12 főből álló aktív és elhivatott mag hetedikesekből, hatodikosokból és ötödikes tanulókból áll. A csoport nevét, a Helmeczy Színpadreccsentőket maguk a táncosok találták ki, illetve rakták össze csak úgy, spontán módon. A Színpadreccsentők debütálása február 3-ra esett, az iskolában megszervezett családi napon. Azóta már a sokadik alkalommal léptek fel közönség előtt a mezőföldi ugrós előadásukkal. A tanulók Balázs Lillának köszönhetően nem csak a néptánccal és annaklépéseivel ismerkednek meg, hanem tanulnak és elő is adnak népdalokat, csúfolódókat, ami által közelebb kerülnek a néphagyományokhoz és erősödik magyarságtudatuk is.


GYERMEKNAP és IV. CSALÁDI NAP

Május 31-én két eseményt kötöttünk össze. Délelőtt gyermeknapot, délután pedig családi napot tartottunk.

A gyermeknapot egy érdekes bemutató nyitotta. Olajos Csaba, aki Nyíregyházáról érkezett, és Tóth Levente, aki szintén a Nyírségből származik, voltak a vendégeink. Mindketten kazah sasok tenyésztésével és idomításával foglalkoznak. A gyerekeknek rövid előadást tartottak a sasok viselkedéséről, az idomításukkal kapcsolatos tudnivalókról, valamint kis bemutató keretén belül azt is megnézhettük, hogyan vadásznak ezek a tekintélyt parancsoló hatalmas és élesszemű madarak.

A bemutató után a gyermeknap az osztályokban folytatódott, ahol mindenki a saját érdeklődése, elképzelése alapján szórakozott. Voltak, akik versenyekkel, mások közös játékokkal, vagy fagyizással töltötték a délelőtt további részét.

Az igazi nagy összejövetelt délutánra tartogattuk, amikor már a szülők is csatlakoztak a gyerekekhez. Az előző családi napokhoz hasonlóan most is hatalmas volt az érdeklődés. A kínált programok a IV.családi napon is bőségesek voltak. Dobos Tímea igazgatóhelyettes megnyitója után most is mozgással indítottunk. Géczi Aranka tanító néni mozgatta meg a résztvevők izmait, aki ezután a tornaterembe hívta a torna kedvelőit Trosko Zita tanító nénivel. Ügyességi feladatokkal várta a bátor vállalkozókat Majer Tímea és Takács Parajos Krisztina. Balog Adél és Pandi Zsuzsa „Bezár a bazár” elnevezésű gameshow-ja is sok érdeklődőt vonzott. Illés Irén és Szentpétery Éva tanító nénikkel tréfás drámajátékokat lehetett játszani, Szuperák Mária és Pandy Csaba Activity játéka is mulattató volt. Miklós Klára és Bosznay Izabella az első emeleti beugróban helyezték el ügyességi játékaik akadálypályáit. A legnépszerűbb természetesen most is a Szabadulószoba volt, ahol Gáspár Kornélia, Máté Adrianna és Gáspár Krisztián gondoskodot t róla, hogy a bezárt osztályból csak a tényleg éles ésszel és logikával gondolkodók tudjanak kijutni.

Közben az udvaron készült a szülői, az iskola gyakorlókonyhájában pedig a tanári gulyás, amelyeket a családi nap résztvevői bíráltak el a nap végén. A „Nagyanyáink receptjei” SÓS SÜTI versenyre sós süteményekkel, pogácsákkal lehetett benevezni.
A gulyásfőző versenyt végül a tanári csapat nyerte, a legfinomabb sós sütit pedig Görgey Vivien, III. B osztályos tanulónk anyukája sütötte.

Köszönjük a szervezők és a résztvevők odaadó lelkesedését. Jövőre természetesen folytatjuk.MÁJUSI HÍRMORZSÁK

A májusi hónap igencsak bővelkedett eseményekben.

Május 10-én egy lelkes kis kerékpáros csapat Géczi Aranka és Berta István vezetésével Szabolcsveresmarton vettek részt a Tó-túra elnevezésű kerékpárversenyen.

Május 13-án Tóth Péter Lóránt, Radnóti-díjas versmondó, versvándor tartott rendhagyó irodalom órát József Attila életéről és verseiből VASÚTÁL(L)OMÁS címmel a felső tagozatos tanulóknak. Lakatos Cynthia, VIII.B osztályos tanuló véleménye az előadásról: „Olyan volt, akár egy közvetlen beszélgetés, mégis konkrét és rendszerezett.”

Május 16-án a Színházi Kavalkád keretén belül iskolánkban köszönthettük a Csavar Színház művészeit, Gál Tamást és Kiss Szilviát, akik az alsó tagozatos gyerekek számára A bugyuta asszony című mesét, a felső tagozat számára pedig Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című vígeposzát hozták el. A fergeteges, tréfás interaktív előadások hatalmas tetszést arattak a gyerekek körében. Köszönjük, Csavar Színház!

Május 17-én került sor a KIP projekt keretén belül idei utolsó workshopunkra, melyen a tanítási órákon is felhasználható táblajátékokkal ismerkedhettek meg a résztvevők.
A Városi Művelődési Központ felújítása miatt idén sajnos elmaradt a városi anyák napi ünnepség, de mi nem feledkeztünk meg az édesanyákról, nagymamákról. A II-A, II.B, IV.B és V.B osztály tanulói megható műsorral köszöntötték a szülőket, nagyszülőket.

Május 23-án a 2-4. évfolyam tanulói a Művészeti Alapiskola nevelő koncertjén vettek részt. Meghallgathatták, illetve megnézhették az ifjú zongora-, furulya-, gitárművész palánták (akik közül jónéhányan iskolánk tanulói), valamint az apró táncosok előadásait.

Május 23-án a IV.B osztályban került sor rendhagyó és érdekes természetismeret órára. Pogány Zsófia anyukája, Pogány Mónika, aki kutató biológus, tartott mikrobiológiai előadást az osztály számára.

Május 24-én ismét iskolánk kisszínpadán köszönthettük Neszlár Sándor írót, aki márciusban tartott rendhagyó interaktív irodalom órát a 8. és 9. évfolyam tanulói számára. Most az 5, 6., és 7. évfolyam is betekintést nyerhetett egy könyv születésének izgalmas folyamatába. A könyv címe: Egy ács nevelt fiának lenni.

Május 25-én ismét két kerékre pattantak a kerékpár szerelmesei, hogy körbetekerjék a Bodrogközt. Lakatos Cynthia, lelkes tudósítónk is a kerekezők között volt: „Királyhelmeci létemre soha nem jártam még a lengőhídnál, és sok környező településen sem. Szerencsésen túléltem a 30 kilométert, jólesett a közös ebéd, és nagyon hálás vagyok az iskolámnak és a tanároknak, Géczi Arankának, Berta Istvánnak, Leczo Kornéliának, Miklós Klárának, Szabó Ferdinándnak, hogy ilyen kiváló programokat szerveznek nekünk. Egy biztos: legközelebb is megyek!

Május 30-án a Mailáth József Regionális Múzeum által meghirdetett „Legnagyobb hősöm” című rajzpályázaton Tóth Orsolya, VI. B osztályos tanulónk 2. helyezést ért el saját kategóriáján belül. Választása Jókai Mór portréjára esett. Gratulálunk, Orsi, csak így tovább!! Büszkék vagyunk rád!!

Május 31-én Gyerek- és Családi napot tartottunk, de erről egy bővebb iromány szól majd, mert annyira gazdag program várta a gyerekeket és a szülőket, hogy ezek nem férnének el pár sorban.V. FELVIDÉKI TEHETSÉGNAP

díjazott lett Köblös Léna, iskolánk tanulójaA Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2019. május 25-én, szombaton, Komáromban, a Duna Menti Múzeum dísztermében rendezte meg az

V. FELVIDÉKI TEHETSÉGNAPOT.

Az SZMPSZ által meghirdetett pályázatra a hazai magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények legtehetségesebb, kiemelkedő országos és nemzetközi eredményeket elérő tanulóikat/diákjaikat nevezhették be. A beérkezett pályázatok elbírálása után 115 egyéni jelöltből 85-öt javasolt az értékelő bizottság jutalmazásra, akiket felkészítő pedagógusaikkal együtt meghívtak az V. Felvidéki Tehetségnapra, melyre ünnepélyes keretek között került sor. A Helmeczy Mihály Alapiskola Köblös Léna, II.B osztályos tanulót nevezte be díjazásra „előadóművészet” kategóriában. Legnagyobb örömünkre a jelölést elfogadták, és Léna felkészítő pedagógusával, Illés Irén tanító nénivel meghívást kapott a jeles eseményre.

Köblös Léna a 2018-as Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny országos döntőjébe jutva aranysávos minősítést és 2. helyezést ért el prózamondásban, akkor még kis elsősként. Nagyon büszkék vagyunk rá, és nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk neve is elhangozhatott a rendezvényen. Léna nem csak a tavalyi tanévben teljesített jól, hiszen az idei vers- és prózamondó versenyen is bejutott a kerületi döntőbe, ahol ezüst sávos minősítést szerzett.Helyes táplálkozás, egészséges életmódHelyes táplálkozás, egészséges életmód címmel indult egy programsorozat az iskolai klub 1. csoportjában. A programsorozat része az a kezdeményezés is, hogy 2 meghatározott napon a gyerekek egészséges uzsonnát fogyasztanak. A keddi nap a gyümölcsöké, amikor a gyerekek bármilyen gyümölcsöt hozhatnak. Ezt közösen felszeletelik, elosztják egymás között és közösen elfogyasztják. A péntek az édességmentes nap, ugyanis ezen a napon a gyerekek tízóraija és uzsonnája nem tartalmazhat édességeket. Tehát az édes kalácsok, sütik, csoki, kekszek, cukorkák az iskolán kívül maradnak ezen a napon. Az egészséges életmódhoz nem csak az egészséges ételek, de a mozgás is hozzátartozik. Május 24-én 15:30-tól 16:15-ig Pilates testtartást javító gerinctornán vehettek részt az 1. csoportba járó gyerekek és szüleik. A mozgás órát Hudák László pilates oktató tartotta. Amennyiben ez a mozgásforma elnyeri a szülők és a gyerekek tetszését, bizonyára a tartásjavító torna is bekerül a programsorozatba, melynek kezdeményezője Horosz Valéria, napközis nevelőnő.


Iskolánkba érkezett a tudománytörténeti vándorkiállítás

Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez, függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.” (Szent-Györgyi Albert) 2019. május 3-án a Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec Szülői Munkaközössége és a Fejér Szövetség szervezésében került sor a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás megnyitójára iskolánk kisszínpadánál.

A 11 óra 30 perckor kezdődő megnyitón Szabó Ferdinánd iskolaigazgató köszöntötte a megjelent vendégeket a Helmeczy Mihály Alapiskola nevében. Ezt követően PaeDr. Godzsák Renáta, a felső tagozat igazgatóhelyettese, matematika-fizika szakos pedagógus méltatta a kiállítást.

A résztvevők a 90. életévét is betöltött szerző, Dr. Pálfi György üzenetét videó felvételen keresztül tekinthették meg.

Vigh Katalin, az iskola szülői munkaközösségének elnöke, aki sokat tett azért, hogy ez a vándorkiállítás iskolánkban is megtekinthető legyen, felolvasta Dr. Boór Ferenc műegyetemi tudományos munkatárs, a Fejér Szövetség társelnöke megnyitó beszédét.

A mintegy 330 magyarországi származású személyt és azok szellemi alkotásait bemutató „Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” című kiállítás tartalmát Dr. Pálfi György 16 éves tudományos kutatómunkája alapján összeállított és 80 db A/2 méretű tablóképekben kivitelezett és számos egyéb kiegészítő (szórólapokon terjeszthető, illetve a helyszínen egyedileg kiállítható) ismeretterjesztő anyaga alkotja.

A kiállítás szervezői elkötelezett hívei a magyarországi származású géniuszoknak és annak a történelmi küldetésnek, hogy nemzetünk felemelkedése szolgálatában a magyarországi származású elődök és a jelenben élők szellemi nagysága iránti tiszteleten keresztül növelhető az utódok önbecsülése és tenni akarása.

„Mert vannak dolgok, melyeknek emlékezete nélkül nincsen jövendő” (Kossuth Lajos)

A szervezők kezdetektől hirdetett, határozott célja és térítésmentes felajánlása, hogy minél több alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben és művelődési központban néhány hétre látogathatóvá tegyék a tudománytörténeti kiállítás anyagát mind a fiatalok, mind pedig szüleik és az érdeklődő felnőttek, pedagógusok számára is.

Az ünnepélyes megnyitót követően iskolánk diákjainak műsora következett.
Dobcsák Gréta 5. osztályos tanuló (felkészitője: Leczo Kornélia) Vári Józsefné: "Híres a magyar" című versével nyitotta az ünnepi műsort. Őt követte Lakatos Cynthia, 8. osztályos tanuló (felkészítője: Mgr. Pandi Zsuzsanna), aki Ozsvald Árpád: "Földközelben" című versét adta elő.

A III.B osztály tanulói (felkészítő: Mgr. Máté Adriana) "Édes anyanyelvem" című irodalmi összeállítással köszöntötték a vándorkiállítás megnyitóján résztvevő vendégeket..

A királyhelmeci tárlat május 24-ig az iskolarend szerint térítésmentesen látogatható.Drogprevenciós nap

A drog az egyik legnagyobb veszély a mai fiatalokra nézve. A legtöbben nincsenek tisztában vele, hogy milyen következményekkel jár a rendszeres (néhány esetben akár az egyszeri) drogfogyasztás. Lehet, szerintük ez csak egy jó buli, mindaddig, amíg nem szembesülnek az igazsággal. Éppen ezért fontos, hogy gyerekeink figyelmét minél hamarabb felhívjuk ezekre a veszélyekre. 2019. április 17-én a 4-9. évfolyam tanulói drogprevenciós előadások keretében hallhattak bővebben ezekről a problémákról.

A drogprevenciós nap 2 részben valósult meg. Április 17-én rendőrök mutatták be drogkereső kutya segítségével a felső tagozatnak a drogkereső kutyák munkáját. Április 30-án a 4-9. évfolyam vett részt a drogmegelőzési napon. Tóth Anita iskolapszichológusunk a drogokról tartott előadást, Fazekas László nyugalmazott rendőrkapitány a rendőrség nyomozói munkáját ismertette, és egy kihallgatást is eljátszott 2 diákunkkal. Gáspár Krisztián, iskolánk drogprevenciós koordinátora a megelőzésről tartott előadást, Dobos András pedig a dohányzás veszélyeire hívta fel a figyelmet.Kossuth Staféta 20192019. április 13-án rajtolt a 29. Kossuth Staféta. A verseny célja a versenykiírás szerint olyan váltó futóverseny szervezése, amelyben Sátoraljaújhely és Sárospatak városok és vonzáskörzetük lakossága, ezen belül elsősorban diáksága mérheti össze edzettségét a két város közötti 12,0 km-es távon.

A Helmeczy Mihály Alapiskola 16 tanulóval és 8 felnőttel vágott neki a Sátoraljaújhely és Sárospatak közötti távnak. A rossz idő, a hideg szél és a szemerkélő eső sem szegte kedvét a vállalkozó kedvű csapatnak, hogy idén is futócipőt húzzon és lefussa a 12 km-es távot négyes váltóban.

Igazi éremeső zúdult rájuk a kiértékelésnél! Hoztak aranyat, ezüstöt és bronzot is!

Csapatok:

VILLÁM: Miklós Ádám,Fekete Ádám, Lakatos Sebastian, Tárczy Flórián – 3. hely

TÖRPIKÉK: Eszenyi Réka,Kelemen Laura,Berta Fruzsina, Körmöndi Bianka- 3. hely

GEPÁRDOK: Kiss Mátyás, Körmöndi Ákos, Majer Noémi, Lakatos Dominika – 3. hely

PUMA: Veres Botond, Zdibák Kristóf, Kulcsár Norbert, Liska Márk

HELMECI TANÁROK 1.:

Eszenyi Adrianna,Géczi Aranka, Berta István, Gáspár Sándor – 1. hely

HELMECI TANÁROK 2.:

Miklós Klára,Leczo Kornélia, Répási Judit, Géczi István – 2. hely

Minden résztvevőnek gratulálunk, és köszönjük, hogy a zord időjárási körülmények ellenére is méltóképpen képviselték iskolánkat ezen a versenyen!Jónak lenni jó

2019. márciusa a jótékonykodás hónapja volt a Helmeczyben, ugyanis a 6.B osztály kezdeményezésére gyűjtés indult iskolánkban a nagykaposi állatmenhely (OZ POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM SLOVENSKU) kutyusai számára. A hónap szinte minden napján egyre csak érkeztek az adományok. Az alsós és felsős tanulóink teljes gőzzel hozták a gyűjtőhelyre a száraz kutyatápokat és a konzerveket, de voltak, akik takarót, játékokat, szájkosarat és egyéb hasznos dolgot tettek be csomagjaikba. Hatalmas örömünkre a gyűjtésbe aktívan bekapcsolódtak iskolánk pedagógusai és alkalmazottai is. A hatodikosok pedig fáradhatatlanul rendezgették, számolgatták az adományokat.

Április 11-én került sor az átadásra. A gyerekek izgatottan készülődtek. A menhelyen már vártak bennünket. Miután kipakoltunk az autókból, egy rövid időre birtokba vettük a helyet. Szomorú látvány fogadott, annak ellenére, hogy tudtuk, ezek a kutyusok védett és biztonságos helyen vannak és törődnek velük. Kissé talán szorongva, kicsi szívfájdalommal, vegyes érzésekkel lépkedtünk a ketrecbe zárt, csaholó kutyusok között. Torkunkban hatalmas gombóccal, egyesek könnyeiket nyeldesve simogatták a négylábúakat, akik a kerítést is megmászva szabadultak volna társaik közül. Akár csak egy kis időre is…

A búcsú fájdalmas és nehéz volt, de azért az ürömbe öröm is keveredett, hiszen SEGÍTETTÜNK! Babusgattuk és simogattuk őket. Azzal az elhatározással jöttünk haza, hogy még visszatérünk! Mert jónak lenni jó és „aki csak egy életet is megment, az a világot menti meg.” Leczo KornéliaBEIRATKOZÁS A 2019/2020-AS TANÉVRE

A beiratkozás olyan eseménye a tanévnek, melyet nagy izgalommal és reményekkel várunk évről évre. Vajon hány szülő választja gyermeke számára az anyanyelvi oktatást, hány szülő bízik abban, hogy gyermeke nem csak akkor érvényesül majd az életben, ha más tannyelvű iskolát választanak számára? S ha ebben bízik, akkor bennünk is megbízik, hisz úgy gondolja, hogy gyermeke jó kezekben lesz a magyar tanítási nyelvű iskolában.

Április 8-a volt az a nap ebben a tanévben, amikor ezen szülők gyermekeik kezét fogva a HelmeczyMihály Alapiskolát választották. Délután 15.00 órakor már zsúfolásig megtelt a kisszínpad előtti nézőtér, ahol gyermek, szülő, pedagógus izgatottan várta az ünnepélyes beiratkozást a 2019/2020-as tanévre. Mindenki más okból volt izgatott. A gyerekek az új arcok, az ismeretlen környezet miatt – bár nagyon sokan közülük a „Kukkants be” programsorozatnak köszönhetően már ismerősként mozognak iskolánkban- a szülők főleg amiatt, vajon jó kezekbe kerül-e majd gyermekük szeptembertől. Mi, pedagógusok pedig főleg azért, hogy az eddig végzett munkánk gyümölcse vajon beérett-e? Kukkants be” programjaink ebben a tanévben átlagon felüli érdeklődőt vonzottak. Volt fánksütés, farsangolás, húsvéti alkotóház.

Az idei ünnepélyes beiratkozás rendhagyó módon kezdődött. Orechovsky Gyula, jelenleg még óvodás, de jövő tanévtől már iskolánk első osztályos tanulója mondta el versbe szedve gondolatait az iskoláról. Bátorságát és talpraesettségét nagy taps kísérte. Majd Szabó Ferdinánd igazgató és Dobos Tímea az alsó tagozat igazgatóhelyettese köszöntötték a szülőket, s látták el őket a fontosabb tudnivalókkal. Az I.A és I.B osztály ügyes kis csapata köszöntötte ezután a leendő elsősöket irodalmi összeállítással és népi gyermekjátékokkal. Felkészítőik Gáspár Kornélia és Rigó Katalin osztályfőnökök voltak, segítőjük Horosz Valéria, napközis nevelőnő. A köszöntő műsor után a jövő tanév kis elsősei foglalták el a színpadot, bátran bemutatkoztak és átvették a számukra készített ajándékcsomagokat. Amíg a szülők elintézték a hivatalos formaságokat, a gyerekekkel PhDr. Szegedy Edina pszichológus foglalkozott. Játékos formában mérte fel a gyerekek iskolaérettségét, aminek eredményét aztán a szülők egyénileg meg is beszélhették vele. Az iskolánkba beíratott gyerekek száma április 8-án 38 fő, de mivel a beiratkozás április végéig tart, ez a szám bizonyára még emelkedni fog, végleges száma pedig mindig a szeptemberi iskolakezdés.

Szeretnénk köszönetet mondani minden szülőnek, aki iskolánkat választotta, s mindazon pedagógusoknak is, akik sokat dolgoztak azért, hogy ezt a bizalmat kiérdemeljük.Erdélyi János Mesemondó és Népdalverseny

Április 5-én iskolánk mesemondó és népdalénekes csapata Nagykaposon, az Erdélyi János Mesemondó és Népdalversenyen képviselte iskolánkat. A magyar népi kultúrát és a néphagyományok megismertetését célként kitűző, egész napos megmérettetésen 10 iskola képviseltetette magát, összesen 65 diák, ebből 47 szólóénekes és 18 mesemondó.

Mesemondók: Szatmáry Dávid I.B, Juhász Fruzsina II.B, Pogány Zsófia IV.B

Népdalénekesek: Lengyel Dorina I.A, Szűcs Alexa I.B, Dobos Emma IV.B, Eszenyi Réka V.B, Balog Viktória V.B, Kása Krisztina IX.B

A mesemondóknak népmesét, a nédalénekeseknek szólóéneket kellett előadniuk. Az ünnepélyes megnyitó után, melyet a Városi Hivatal dísztermében tartottak, a versenyzők két külön terembe vonultak. A mesemondókat öttagú, a népdalénekeseket háromtagú zsűri értékelte.

Eredmények:

mesemondók

I. kategória: Juhász Fruzsina- 3. helyezett( felkészítő Illés Irén)

II. kategória: Pogány Zsófia-1. helyezett( felkészítő Rigó Katalin)

nédalénekesek

I. kategória: Dobos Emma- 1. helyezett, Lengyel Dorina – különdíj (felkészítő Horosz Valéria)


Az ünnepélyes eredményhirdetésen minden versenyző és felkészítő Emléklapot, a helyezést elért tanulók értékes könyvjutalmat kaptak. Senki nem jött haza üres kézzel. Felkészítők: mesemondók-Rigó Katalin, Illés Irén, népdalénekesek-Horosz Valéria, Pandy Csaba, Majer Tímea

A versenyzőknek és felkészítőiknek is gratulálunk!NYITOTT NAPOK A HELMECZYBEN

Iskolánk márciusban lehetőséget kínált az alsó és felső tagozatos tanuló szüleinek, a jövő tanévben iskolát kezdő óvodásoknak és szüleiknek, valamint az 5. évfolyamba más iskolából átlépő tanulóknak és szüleiknek, hogy bepillanthassanak a napközi otthon és a tanítási órák munkájába.

Az előző évtől eltérően – amikor mindezt egy napon rendeztük – idén három alkalmat is kihasználhattak az érdeklődők.

Március 11-én a napközi otthon hívta nyitott napra a szülőket és az óvodásokat. Március 22-én az 5. évfolyam tanítási óráit lehetett megtekinteni. Március 27-én az 1-4. évfolyam munkájába pillanthattak be a szülők és az óvodások.

A nyitott napok sorozata a napkőzi otthonban indult, ahol a szülők az egyes csoportokon belül zajló foglalkozásokat nézhették meg.

Az 1. csoport Horosz Valéria nevelőnő irányításával a tavasz témakörön belül a költöző madarak visszatérésével foglalkozott. A munkára és technikára való nevelés keretén belül a gyerekek nyírtak, ragasztottak.

A 2. csoport Bistránsky Klára nevelőnő vezetésével tavaszi virágokból álló kompozíciót készített szintén munkára való nevelés keretén belül, nyírás, ragasztás technikával. A 3. csoport egy KIP-es óra keretén belül tartott társadalomtudományi foglalkozást „A mese örök” nagy gondolatával a csoportfoglalkozások a könyvhónap fontosságára épültek. Az óra Eszenyi Adrianna nevelőnő vezetésével zajlott.

A 4. csoport Balla Anita nevelőnő irányításával munkára nevelés foglalkozáson szintén a könyvhónap témáját választotta. Ők könyvjelzőt készítettek.

A foglalkozások menetébe a jelen lévő ovisok is bekapcsolódtak. Az 5. évfolyam nyitott napján a negyedikes és ötödikes tanulók szülei az első három tanítási órát nézhették meg. Az V.A osztályban hagyományos angol, majd egy KIP-es matematika és szintén KIP-es magyar nyelv és irodalom órát. Az V. B osztályban hagyományos biológia és szlovák órát, valamint egy KIP-es geográfia órát követhettek végig.

Az alsó tagozaton szintén az első három óra volt nyitott a szülők és az iskolaköteles ovisok számára. A tanító nénik a felső tagozathoz hasonlóan igyekeztek bemutatni úgy a hagyományos órákon, mint az új módszerként alkalmazott KIP-es órákon folyó munkát is. Az óvodások és szüleik természetesen főleg az 1. évfolyamban zajló munkára voltak kíváncsiak. A tanító nénik itt is bevonták az óvodásokat a tanítási óra menetébe. A bátrabbak szívesen mutatták be, mit tanultak meg az oviban.

Köszönjük a nyitott napokon részt vevő szülők érdeklődését. Reméljük, a látottak meggyőzték úgy a szülőket, mint a jövő iskolásait arról, hogy az itt tanító pedagógusok valóban odaadással és eredményesen végzik munkájukat.M. M. Pódium Nagyvárad

Benedek Elek – Az aranytulipán

A nagyváradi M. M. Pódium társulat tagjai nem először voltak a vendégeink. Március 29- én ismét iskolánk kisszínpadán köszönthettük őket. Benedek Elek – az aranytulipán című meséjét adták elő az alsó tagozat és az 5. évfolyam tanulói számára. A színpadi és bábjáték ötvözése, valamint az előadás interaktív jellege ismét nagy tetszést arattak a gyerekek körében.

„Benedek Elek meséje tökéletes példája a klasszikus mesének. Elek apó, „Cimbora” folyóiratának köszönheti, hogy nap mint nap közelebb jutott a gyermekek világához. Ő volt az a magyar szerző, műfordító, gyűjtő, aki igazán értette a gyermekek érzéseit, ismerte a gyermeki világ titkait. „Az aranytulipán” című meséje egyszerű történet: a királyfi elindul szerencsét próbálni, háromszor segít, ezért háromszor kap ő is segítséget amikor igazán szüksége van rá. A mesebeli hármas többször is elhangzik „Az aranytulipánban”. A mese nem félelmetes, nem elborzasztó, inkább szórakoztató és nevelő hatású. A szereplők, a bábuk kedvesek, sokszor kótyonfittyek, ezért szimpatikusak, közvetlenek.”- olvasható a társulat ismertetőjében.

Köszönjük az előadást és visszavárjuk őket!VÁROSI PEDAGÓGUSNAP

Kitüntetést kapott Máté Adrianna, iskolánk pedagógusa2019. március 28-án a Gimnázium aulájában került sor Királyhelmec Város Önkormányzata és a Királyhelmeci Közös Tanügyi Hivatal által rendezett ünnepélyes Városi Pedagógusnapra.

A város területén működő óvodák, alapiskolák, művészeti alapiskola, speciális iskola, valamint Szomotor és Lelesz községek oktatási intézményeinek pedagógusai kaptak meghívást e jeles eseményre. Pataky Károly polgármester úr megnyitója után Leczo Bernadett, a Királyhelmeci Közös Tanügyi Hivatal vezetője és Havasi Péter színművész köszöntötték a jelenlévő pedagógusokat. Az ünnepi műsorban felléptek az alapiskolák és a művészeti iskola tanulói. Idén, a tavalyi évhez hasonlóan 10 pedagógus kapott elismerő kitüntetést és pénzjutalmat eddigi tevékenységéért. Iskolánkból Máté Adrianna, alsó tagozatos pedagógus vehette át az elismerő oklevelet eredményes pedagógiai munkásságáért.

Az ünnepi műsorban felléptek iskolánk táncosai Géczi Aranka vezetésével, énekkarunk Dobos Tímea vezényletével és Szabó Ferdinánd gitárkíséretével, valamint kis elsőseink, akik népi játékokkal szórakoztatták a közönséget, hatalmas sikert aratva. Őket Rigó Katalin, Gáspár Kornélia és Horosz Valéria tanító nénik készítették fel.

Az ünnepélyes részt svédasztalos fogadás és kötetlen beszélgetés követte.II. RÁKÓCZI - VETÉLKEDŐIdén 28. alkalommal rendezte meg a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Rákóczi-vetélkedőt a nagyságos fejedelem születésének 343. évfordulója alkalmából.

A Helmeczy Mihály Alapiskola tanulói rendszeres résztvevői ennek a rangos versenynek, melyre 2019. március 27-én a Polgármesteri Hivatal Dísztermében került sor. Ebben az évben nagy volt az érdeklődés a verseny iránt. 14 csapat mérte össze tudását, ismereteit II. Rákóczi Ferenc életéről, és a szabadságharc történetéből. Szlovákiát 3 csapat képviselte: Bély, Bodrogszerdahely és Királyhelmec. Ez utóbbit a VIII.B osztály 2 lelkes csapata:

1. Pcsolinszky Chiara, Lakatos Cynthia, Kiss Mátyás

2. Majer Noémi, Balla Bíborka, Tóth Krisztina

Mindkét csapatot Pandi Zsuzsa tanító néni készitette fel.

A versenyt Szamosvölgyi Péter polgármester úr nyitotta meg. Ezt szavalat, majd az egyes fordulók ismertetése követte. A legtöbb feladat írásbeli volt. Utoljára maradt II. Rákóczi Ferenc facebook profiljának a bemutatása. A prezentáció elkészítését Cseh Kristóf, VIII.B osztályos tanuló vállalta fel. Az 5 tagú zsűri döntését kuruc nóták éneklése előzte meg.

Nagy örömünkre és megelégedésünkre az 1. csapat a 2., a 2. csapat pedig a 3. helyen végzett. A sok tanulás, felkészülés tehát nem volt hiábavaló. Élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva zártuk a napot.

Pandi ZsuzsaÍRÓ – OLVASÓ TALÁLKOZÓ

Rendhagyó irodalomóra Neszlár Sándorral

Március 22-én nyolcadikos és kilencedikes tanulóink egy nagyon különleges író-olvasó találkozón vehettek részt, ami egy izgalmas irodalom óra keretén belül zajlott, melyet Neszlár Sándor, kortárs magyar író tartott. Az interaktív előadáson a tanulók és a kísérő pedagógusok betekintést nyertek a könyv "születésének" folyamatába, megismerkedtek az író, Egy ács nevelt fiának lenni című művével, miközben megtapasztalták, hogy milyen rendkívüli szerepe van magának az olvasónak egy irodalmi mű - például egy regény - utóéletében. A tanulók lebilincselő figyelemmel hallgatták az író beszámolóját és aktívan bekapcsolódtak az előadás menetébe, a csillogó és érdeklődő tekintetükben pedig minden benne volt...

Leczo Kornélia

Lakatos Cynthia, VIII.B osztályos tanuló élménybeszámolója:

2019. március 22-én egy rendhagyó irodalom órán vehettünk részt Neszlár Sándor, kortárs író, (és futó) társaságában. Bár szeretek olvasni, ám ha őszinte akarok lenni, nem gondoltam, hogy ennyire érdekes lesz ez a 45 perc. Kaptunk egy rövid, de izgalmas bemutatót legújabb kötetéből, mely egy kísérleti próza. Címe: Egy ács nevelt fiának lenni. Érdekessége, hogy a szerző minden lefutott kilométerhez ír egy mondatot- így lesz 1111 kilométerből 1111 mondat. Rövid élménybeszámolómat a költő szavaival fejezném be: „Az az ember, aki olvas, máshogy látja a valóságot.” Magam is így gondolom.Sítanfolyam – Tátralomnic

Az idei tanévben kissé később került sor a sítanfolyamra, ám ez cseppet sem szegte a síelni vágyó tanulók kedvét. 2019. március 11-15. között töltöttek egy hetet az igazi síparadicsomnak számító Tátralomnicon. Március 11-én 33 tanuló szállt buszra 3 pedagógus és egy orvos kíséretében. Idén is igényelhettek állami támogatást azok a tanulók, akik ezt még nem használták ki. A 180 eurós támogatást 11 diák vette igénybe. Az egyhetes tanfolyam hangulatát egy résztvevő élménybeszámolója tudja igazán hitelessé tenni.

Majer Noémi, VIII.B osztályos tanuló a következőket írta:

Már ötödik éve vagyok rendszeres résztvevője a sítanfolyamnak. Mindig nagy örömmel várom a kirándulást, mert tudom, hogy a végén nagyon szép emlékekkel térek majd haza. Az idei sítanfolyam sem volt kivétel.

Évek óta Tátralomnicra megyünk síelni, de mindig más hotelben szállunk meg. Idén a Hotel Morava volt a szálláshelyünk. Az első nap izgatottan vártuk, mikor vehetjük fel újra a felszerelést. Legnehezebb a kezdőknek volt, hiszen még sohasem álltak sílécen. Idegen volt számukra a síelés. Ennek ellenére napról napra ügyesebbek és bátrabbak lettek. Mások már tudásukat fejlesztették, újabb sípályákat próbáltak ki, és újabb esésekkel gyarapították az eddigiek számát. Reggelente szobapontozásra került sor. A leginkább rendben tartott szoba tulajdonosai az utolsó napon jutalomban részesültek. Esténként csoportos játékokat rendeztünk, ahol mi is elengedhettük a fantáziánkat és újabb játékokat próbálhattunk ki. Az éven sem maradt ki a „Ki mit tud?”. Mindenki összemérhette tudását és képességeit. Persze itt sem maradt el a jókedv. A síelés mellett túrázásra is volt időnk. Szerdán délután felmentünk a Kőpataki-tóhoz és gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban. Rengeteg fénykép készült, amelyeken csak vidám és mosolygós arcokat látni. Itt-ott megdobtuk egymást hógolyóval. Csütörtökön zajlott a síverseny, ahol a három legjobb versenyzőt éremmel díjazták. Az egész sítanfolyamot végigkísérte a vidámság. A pihenőidőben sem maradtunk a szobán. Mindig ellátogattunk egymáshoz és együtt szórakoztunk. A hotelben más iskolák diákjai is megszálltak, így ismerkedésre is volt lehetőségünk, és szlovák tudásunkat is kipróbálhattuk.

Az utolsó napon is igyekeztünk minél több időt kihasználni a síelésre. Szomorúak voltunk, amikor vége lett a hétnek. Ennek ellenére a hazafelé vezető úton sokat nevettünk és szórakoztunk. Idén is rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. Remélem a következő is ilyen kalandos lesz.III. Családi Nap

A KIP on learning oktatási projekt programsorozatának keretén belül március 1-jén került sor a III. Családi Napra, melynek kínálata rengeteg szülőt, családtagot, diákot mozgatott meg. Közel 130 résztvevővel indult délután fél háromkor a fergetegesnek, frenetikusnak, fantasztikusnak és fenomenálisnak meghirdetett délután. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ezek a hangzatos jelszavak mind megállták helyüket, mert valóban remek mulatság és időtöltés volt ez minden résztvevő számára. Szabó Ferdinánd rövid megnyitója után a felső tagozat mellett működő néptánccsoport mutatkozott be, melyet Balázs Lilla néptáncoktató és Vígh Katalin a Szülői Szövetség elnöke vezetnek. Miután kellőképpen megalapozták a hangulatot, jöhetett a táncház, melyen most moldvai tánclépéseket tanulhattunk, amik bizony nem voltak túl egyszerűek. A zenét Csente Flóra, Molnár Balázs és Nagy Bence népzenészek szolgáltatták. A táncház után az első emeleti folyosón rengeteg foglalkozás várta az érdeklődőket. A zenés bemelegítő után, melyhez a zenét Berta István biztosította, a kézműves sarokban Balog Adél, Pandi Zsuzsa, Szentpétery Éva és Trosko Zita tanító nénik várták az alkotni vágyókat. A Szabadulószoba előtt kígyózott a sor, mindenki szerette volna kipróbálni problémamegoldó képességét. Itt Gáspár Kornélia, Máté Adrianna és Gáspár Krisztián várták az érdeklődőket. Akiket a tánc nem fárasztott ki túlságosan, azok Géczi Aranka és Rigó Katalin tanító nénik vezényletével sportos váltóversenyekben mérhették össze erejüket. Az Activity játékban mutogatással, rajzolással, körülírással lehetett szavakat kitalálni hatalmas nevetések, és erős fejtörés közepette. Itt Illés Irén és Szuperák Mária tanító nénik várták a vállalkozó kedvű játékosokat. Közben az iskola gyakorló konyhájában készült a hamisítatlan farsangi- és csörögefánk Horosz Valéria és Bistránsky Klára napközis tanító nénik vezényletével. A fánkok amint elkészültek, nyomban el is fogytak. Akik lekéstek róla, már csak a morzsáit gyűjthették össze, pedig igazán tetemes mennyiség készült belőle, közel 700 darab. Közben az ebédlő melletti büfében pogácsa, kávé, üdítő, valamint a tanító nénik által készített finomabbnál finomabb sütemények várták a résztvevőket. Már jócskán estébe hajlott az idő, amikor az utolsó vendég is távozott, ami azt jelenti, hogy az érdekes és színes programok valóban lekötötték mindenki figyelmét és érdeklődését.

Köszönet minden pedagógusnak, szervezőnek, valamint résztvevőnek a hangulatos délutánért!

Májusban sok szeretettel várunk mindenkit a következő hasonló rendezvényünkre.Nyitott nap az első évfolyambanSokéves hagyományt folytattunk február 26-án, amikor nyitott napra hívtuk a kis elsősök szüleit, valamint azokat az óvodásokat és szüleiket, akik szeptemberben kezdik majd az iskolát. Az érdeklődő szülők és gyerekek az I.Aés I.B osztályokban nézhették meg a tanítási órákon folyó munkát. Mindkét osztályban olvasás, matematika és szlovák nyelv volt az a három óra, amelyet a szülők és az óvodások megtekinthettek. Az osztályfőnökök – Gáspár Kornélia, I.A és Rigó Katalin, I.B- elmondása szerint az I.A osztályban 10 szülő, valamint 3 óvodás és szüleik, az I.B osztályban 12 szülő és 5 óvodás és szüleik vettek részt a tanítási órákon. A szülők főképp azzal voltak elégedettek, hogy nem előre betanított órákat láthattak, hanem a mindennapi valós munkát követhették végig.

A kedves szülőknek köszönjük a nyitott napunkon való részvételt, az óvodásokat pedig sok szeretettel várjuk az áprilisi beiratkozásra és a szeptemberi tanévkezdésre.POGÁNY ZSÓFI ÉS A

CSODASAROK TÖRTÉNETE

Nem, ez itt nem egy mese címe, hanem egy nagyon is valós történet. Főszereplője Pogány Zsófia, iskolánk és a IV.B osztály egyik büszkesége, aki már ezidáig is számtalan alkalommal bizonyította rátermettségét, talpraesettséget, segítőkészségét. Ugyanúgy megállja a helyét a szavaló, mesemondó, népdaléneklő, mint a matematika versenyeken is. Ebből is látszik, hogy Zsófikánk érdeklődése rendkívül sokoldalú.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága „Miénk a város” címmel pályázatot hirdetett, melynek keretén belül online játékban lehetett részt venni, s a nyerteseket értékes ajándékok várták. A verseny témája 2018-ban a család volt, így szervesen kapcsolódott a külhoni magyar családok éve programsorozathoz. A játék négy héten keresztül (2018. október 12- november 8.) tartott, amely során a gyerekeknek különböző feladatokat kellett megoldaniuk.

A versenybe Zsófia is benevezett és ott a legtöbb pontot elért felvidéki diákok közé került. Ezzel az iskolája számára egy 100 ezer forint értékű könyveket és fejlesztő játékokat tartalmazó „Csodasarkot” nyert. Az elnyert jutalmat Csányi Norbert, a Nemzetpolitikai Államtitkárság területi referense adta át a nyertes diáknak és iskolánknak.

Az átadó ünnepségre 2019. február 11-én került sor, mely Szabó Ferdinánd igazgató úr üdvözlő szavaival indult, majd az alsó tagozat diákjainak zenés, táncos műsorával folytatódott. Ezt követően Csányi Norbert ismertette a pályázat eredményét, amely szerint több mint ötezer diák vett részt a programban, ötven Csodasarok került átadásra, ebből tíz a Felvidékre, Érsekújvártól, Kassán át, Királyhelmecig.

Zsófi szerint a számos érdekes feladvány közül a fogalmazás írása és a rajzos feladat volt a legérdekesebb. A fogalmazásban a családról kellett írni, a rajzos feladatban pedig egy családdal kapcsolatos eseményt kellett megjeleníteni. Zsófi egy családi kirándulást rajzolt le. A szülők mindenben támogatták igyekezetét, segítették, szükség esetén tanácsokkal látták el, és együtt örültek vele az elért eredménynek. Csakúgy, mint mi mindannyian. Köszönjük Pogány Zsófinak, hogy általa gazdagabbak lehetünk ezzel az értékes Csodasarokkal!KUKKANTS BE! programsorozat ovisoknak

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!

Február 5-én mulatságos farsangi délutánra vártuk az ovisokat. Sok játékkal, versenyekkel, jókedvvel, nevetéssel, álarckészítéssel, farsangi fánkkal készültünk.

Délután fél négykor jöttek is szép számmal az apróságok, hozták anyukát, apukát, kistestvért. Szabó Ferdinánd igazgató úr köszöntője után minden kis farsangoló bemutatkozott, amiért varázskalapot kapott a fejére, s kezdődhetett is a játékok sorozata. Az első próbatétel a seprűtánc volt. Körbetáncoltuk a felöltöztetett seprűbábot, majd mindenki felkérhette egy forgatásra. Forgott is a seprű rendesen, s amikor elfáradtak a táncosok, jöhetett egy jó kis váltóverseny., melynek a varázslókalap volt az egyik főszereplője. Két csoportban versenyezve a kalapot egymás fejére adogatva és közben akadályokat kikerülve kellett célba érni a versenyzőknek. Amikor ezt is teljesítettük a székfoglaló táncban izgulhattak tovább a kis versenyzők. A cél az volt, hogy a körberakott székek közül mindig sikerüljön egyet elfoglalni. Akinek ez nem sikerült, a továbbiakban körbetáncolhatta a még versenyző társakat. A nagy próbatételek után egy kis pihenő következett, amikor mókusálarcokat készíthettek a gyerekek a következő játékra, s közben megkóstolhatták a finom farsangi fánkot is. Miután elkészültek a mókusálarcok, házkereső játékra hívtuk őket a Mókusok, ki a házból! versenyben. Sok nevetés és futkosás után jöhetett még egy lufidobáló tánc, ami után a lufikat haza is vihették a kis farsangolók. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szülőnek, hogy elhozták hozzánk csemetéiket, közben ismerkedhettek iskolánkkal, a tanító nénikkel, kötetlenül beszélgethettek egymással. Köszönet minden pedagógusnak, akik a szervezésben, fánksütésben, versenyek lebonyolításában részt vettek, segítettek. Legközelebb tavaszi játszóházba hívjuk az ovisokat, reméljük, ilyen szép számban összegyűlünk a következő Kukkants be! programunkon is.FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

ÉS JELMEZBÁL

Január 31-én feléhez érkezett a 2018/2019-es tanév. Ezen a napon kapták kézhez tanulóink az I. félévben végzett munkájuk eredményét, a félévi bizonyítványt. Egyesek büszkén és elégedetten, mások csalódottan, attól függően, ki milyen érdemjegyeket talált benne.

Az alsó tagozat tanulói az első órán megtartott osztályfőnöki órán vehették át bizonyítványukat, majd következett a hagyományos farsangi jelmezbál. A gyerekek az osztályfőnökök segítségével változtak át a mesevilág különböző szereplőivé, vagy hétköznapi hősökké, különböző állatfigurákká. Rajtuk kívül a pedagógusok is jelmezt öltöttek – ami pár éve már szintén hagyomány- majd kivonultak az első emeleti zsibongóba. A bemutatkozást követően különböző ügyességi játékok – székfoglaló, lufitánc- következtek, közben pedig rophatták a táncot a jobbnál jobb zeneszámokra.
A mulatság közben, melynek szünetében finom sütit és teát is kaptak a gyerekek, kihirdetésre kerültek a Helmeczy Mihály Rajzverseny győztesei. A versenybe olyan rajzokkal lehetett benevezni, amelyek a nyelvújítóhoz kapcsolódó szavak alapján készültek.
Első helyen Fekete Dominik, II.B, második helyen Dobos Emma, IV.B osztályos tanulók végeztek. Különdíjat kapott Tárczy Fruzsina III.B osztályos tanuló. A versenybe iskolánk tanulóin kívül a Helmeczy Mihály Anyanyelvi Vetélkedőbe benevezett iskolák tanulói kapcsolódhattak be.

A rajzverseny eredményhirdetése után folytatódott a jelmezbál, melyhez a zenét a tavalyi évhez hasonlóan idén is Bagonyi Janika, iskolánk egykori tanulója díjmentesen szolgáltatta, amit ezúton is nagyon köszönünk neki.SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG! –

a kassai Thália Színházban jártunk

Szokták mondani, „Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez“

Mivel a királyhelmeci Művelődési Központ felújítás alatt áll, így sajnos előadások sincsenek, pedig iskolánk tanulói már megszokták, hogy egy-egy tanítási évben több színházi előadásra is elvisszük őket. Mivel ez most itthon nem megvalósítható, ezért a felső tagozat három busznyi gyerekkel – és néhány vonatozóval, akik már nem fértek el az autóbuszban - Kassára utazott a Thália Színház jelenleg futó nagy sikerű Légy jó mindhalálig! című musicaljére.

Az előadásról Dobos Emma, IV. B osztályos tanuló írt élménybeszámolót:

Légy jó mindhalálig

2019. január 23 –án iskolánk tanulói (a negyedikesektől a kilencedikesekig) lehetőséget kaptak arra, hogy a kassai Thália Színházban megtekinthessék a „Légy jó mindhalálig” című előadást. Szinte mindenki nagy élvezettel nézte végig. Szerintem ez egy gyönyörű történet volt. A betétdalok csodaszépek voltak, mert azt tudni kell, hogy ez egy musical. A gyerekszereplőket különböző iskolák tanulói közül válogatták ki. Két főszereplő közül mi Antal Márkot láthattuk, aki nagyon jól alakította Nyilas Misit. A többi szereplő is csodásan játszott, mintha valódi színészek lettek volna. A földrajztanárt iskolánk volt diákja, Nádasdi Péter játszotta, aki ma már ismert színész. Alig ismertem fel a hátrafésült haja és a nagy bajusza miatt. Már az előadás alatt eldöntöttem, hogy „Az élet szép“című dalt megtanulom énekelni, mert annyira tetszett. Ha alkalmam lesz rá, máskor is megnézem ezt az előadást, mert fontos dolgot tanultam belőle. Mi gyerekek, ha össze is veszünk néha, hamar kibékülünk. Ha egy felnőtt mutat rossz példát, és bajba kever egy őszinte gyereket, az sokáig nyomot hagy benne.

Dobos Emma, IV.BKIPróbálom

Műhelymunka

2019. január 17-én folytatódott KIP (Komplex Instrukciós Program) projektünk rendezvénysorozata. KIPróbálom címmel workshop-ot (műhelymunkát) rendeztünk immár harmadik alkalommal a projektben résztvevő, valamint a Bodrogköz és az Ung-vidék meghívott pedagógusai számára. Mivel előző két műhelymunkánk inkább az előadásokra és a bemutató órákra fókuszált, úgy gondoltuk, érdekes lenne a gyerekek szemszögéből is kipróbálni egy KIP-es órát. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a pedagógusok foglalták el a tanulók helyét az iskolapadokban, és aktív résztvevőkként próbálhatták ki a csoportszerepeket, csoportmunkát.

Szabó Ferdinánd igazgató úr megnyitója után nyolcadikos tanulóink Balog Adél és Pandi Zsuzsanna tanító nénik segítségével ismertették a csoportszerepeket.

Ezután a munka három szekcióban folytatódott, vagyis három tanítási óra közül választhattak a résztvevők:

1. Itt van az ősz – Magyar nyelv és irodalom (alsó tagozat) - Illés Irén
2. János vitéz – Magyar irodalom és irodalom – Leczo Kornélia
3. Szimmetria – Matematika – Majer Timea

Mindhárom foglalkozás remek hangulatban zajlott, a pedagógusokat nem kellett különösebben noszogatni, hogy ötleteljenek a csoportfeladatokon. Remek munkák, kis előadások születtek az órák végére.

A délután második részében DigiKIP címmel bemutató kisfilmen keresztül ismerkedhettek meg a résztvevők a KIP-es órák teljeskörű digitalizációjával, amely módszer szinte teljesen elhagyja a papír alapú eszközöket. Az óratervtől kezdve a csoportmunkán át a feladatok bemutatásáig minden digitális eszközök segítségével történik. Bár kissé távolinak tűnik még, hogy ez nálunk is megvalósuljon, reméljük, a nem túl távoli jövőben mi is kipróbálhatjuk ezt a fajta munkamódszert.

Harmadik műhelymunkánk kötetlen beszélgetéssel zárult.Helmeczy Mihály Anyanyelvi Vetélkedő

Már 3. éve, hogy iskolánk megrendezi a Helmeczy Mihály Anyanyelvi Vetélkedőt.

Intézményünk nevesítésére 2018. szeptemberében került sor ünnepélyes keretek között. Helmeczy Mihály nyelvújító, Kazinczy barátja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. A közélet nyelvének művelésében Helmeczy azt a rangos lépcsőfokot érte el, mint Kazinczy a szépirodalmi nyelv tökéletesítésében.

A vetélkedőn 7 iskola 3 fős csapata mérte össze tudását: Bély, Boly, Gimnázium –Királyhelmec, Helmeczy Mihály Alapiskola, Nagyszelmenc, Ógyalla és Bodrogszerdahely.

Érdekes és változatos feladatokat kellett megoldani Kulcsár Ferenc és Kulcsár Tibor életével, munkásságával, Bodrogköz templomainak történetével kapcsolatban. Ezen kívül játékos anyanyelvi feladatok, anagrammák, palindromok, szólánc, intarziajáték színesítették a feladványokat. Volt még puzzle kirakás (templomok), fogalmazás (történetírás), activity a Helmeczy Mihály alkotta szavak körülírásával, illetve felismerésével.

A szünetben iskolánk volt pedagógusa, Nádasdi János tartott előadást Bodrogköz élővilágáról, illetve prezentációt láthattak a résztvevők Királyhelmec nevezetességeiről, Helmeczy Mihály életéről, Bodrogköz templomairól.

A verseny helyszínét színesítették, gazdagították a rajzversenyre beküldött rajzok, melyek a „népszerű, színművész, bohózat, díszlet” szavakat jelenítették meg.

A verseny lebonyolításával a humán tantárgybizottság tagjai – Balog Adél, Icsó Edit, Leczo Kornélia, Pandi Zsuzsa pedagógusok- voltak megbízva.

A szórakoztató és jó hangulatú verseny a következő eredménnyel zárult:

1. Nagyszelmenc
2. Helmeczy Mihály Alapiskola (Lakatos Cynthia, Murincsák Bettina, Pcsolinszky Chiara – VIII.B)
3. Gimnázium – Királyhelmec

A szervezőknek és a versenyfeladatok összeállítóinak köszönjük a színvonalas munkát, a győzteseknek pedig gratulálunk.

Pandi ZsuzsannaÓévbúcsúztató

2018. december 20-án a kisszínpadnál gyűltek össze iskolánk tanulói és pedagógusai, hogy egy színes, hangulatos karácsonyi műsorral búcsúzzanak el a 2018-as évtől. A műsort rénszarvasok nyitották, na persze nem igaziak, hanem a táncoslábú leánycsapat, akik rénszarvastánccal indították a programot azonnal fergeteges hangulatot varázsolva a színpadra. A koreográfiát Géczi Aranka tanító néni készítette. Őket a II.A osztály tanulói követték betlehemes játékkal, szemet gyönyörködtető jelmezekben. Szuperák Mária tanító néni volt a felkészítőjük. A betlehemes játékot a Hópelyhek tánca követte szintén Géczi Aranka tanító néni koreografálásával. Az V. A osztály karácsonyi műsora Majer Tímea tanító néni vezetésével készült, és a szeretet köré épített versek és dalok jellemezték. Ezután az ötödikes és negyedikes lányokból álló kis énekcsoport népdalokkal szórakoztatta a közönséget Pandi Csaba tanító bácsi citerakíséretével. A II.B osztály verses-dalos összeállítással köszöntötte a karácsonyt és az új évet. Őket Illés Irén tanító néni készítette fel. A műsort az alsó tagozat mellett működő énekkar zárta igazi téli hangulatú dalokkal. Vezetőjük Dobos Tímea, gitáron Szabó Ferdinánd kísérte a csoportot.

A színvonalas, igazi ünnepi hangulatú műsor végén Szabó Ferdinánd, iskolánk igazgatója megköszönte a résztvevők és felkészítők munkáját, majd áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánva hivatalosan is útjára indította a jól megérdemelt téli szünidőt.Feszty vetélkedő

A Feszty Árpád Alapiskola 2018. december 12-én Nemzetközi műveltségi vetélkedőt rendezett „Ógyalla szülöttje: Feszty Árpád” címmel.

A XII. alkalommal megrendezett versenyen iskolánk, a Helmeczy Mihály Alapiskola 2. alkalommal vett részt. A 3 tagú csapat (Lakatos Cynthia, Pcsolinszky Chiara és Kiss Mátyás VIII.B osztályos tanuló) nagy lelkesedéssel készült a 10 fordulóból álló megmérettetésre. A felkészítésben Pandi Zsuzsa tanító néni, a prezentáció elkészítésében Balog Adél tanító néni segítette a csapatot.

A vetélkedőre az iskola tornatermében került sor, ahol 11 csapat mérte össze tudását Feszty Árpád életéről, jelentős műveinek felismeréséből, versfaragásból, Mátyás királyról, közmondásokból, anekdotákból, a Feszty-szalonról és a Pósa-asztalból, néprajzból (Felvidék jelentős népviseleteiből és hímzéseiből – ez volt számunkra a legnehezebb). A prezentációt külön pontozták, abban városunk Milleniumi terét mutattuk be. A vetélkedőre Berta István tanító bácsi kísérte el tanulóinkat.

A verseny szoros volt, s a végeredmény a következőképp alakult:

1. Naszvad, 2. Ógyalla, 3. Ögyalla

Tanulóink a középmezőnyben végeztek. A 3. helyezett csapat mindössze 5 ponttal előzte meg tanulóinkat, akik fáradtan, de tele élményekkel tértek haza.

Pandi ZsuzsaGYEREKDOLOG

Koncert és rendhagyó zenés-irodalmi óra

December 7-én budapesti vendégeket köszönthettünk iskolánk kisszínpadán. Jakubecz László előadóművész és Köböl Csaba zenepedagógus rendhagyó zenés-irodalmi órával szórakoztatták az alsó tagozat tanulóit.

A műsor első, koncert jellegű részében Jakubecz László saját dalait, valamint néhány ismert magyar vers megzenésített verzióját adta elő Köböl Csaba gitárkíséretével. A műsorból kiderült, mire jó egy szájhűtőgép, mitől tartanak kacsasziget lakói, s miről szól a levelibéka áriája; ahogy az is, miért dühös a süni, s hogy miről énekelnek reggeltől estig a madarak…

A műsor második 45 perce már csak az elsős és másodikos gyerekeké volt. akik egy interaktív jellegű, rendhagyó zenés-irodalmi órán vehettek részt. Ennek keretében különféle hangszerekkel ismerkedhettek, megadott szavakból vers szövegét kellett kirakniuk, majd a hangszereket használva énekeltek el több ismert gyerekdalt. A hangulat kiváló volt, a gyerekek élvezték a közös zenélést és éneklést, melynek végére igazi karácsonyi hangulat kerekedett, mivel a zenészek néhány szép karácsonyi dal közös éneklésével zárták műsorukat.Anyanyelvi vetélkedő

2018. november 26-án a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége közös játékos nyelvi versenyt rendezett „Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv Wacha Imre emlékére” címmel.

A nemzeközi versenybe a felvidéki iskolák 3 helyszínen – Királyhelmec, Rimaszombat, Komárom – kapcsolódtak be.

A Helmeczy Mihály Alapiskola először vett részt ezen a versenyen, mindjárt két csapattal is. A VI. B osztályból Balog Máté, Kozsár Zsombor, Kulcsár Norbert, Veres Botond, a VIII.B osztályból Lakatos Cynthia, Majer Noémi, Murincsák Bettina és Pcsolinszky Chiara mérték össze tudásukat Boly és Bodrogszerdahely két-két csapatával. Felkészítőik Leczo Kornélia és Pandi Zsuzsa tanító nénik voltak.

Tanulóink nagy lelkesedéssel küzdöttek 9 szóbeli és írásbeli fordulón keresztül. A lányok a 6. fordulóig holtversenyben vezettek a bodrogszerdahelyiekkel. Végül egy váratlan bravúrral a bolyiak csapata jutott tovább.

A győzteseknek ezúton is gratulálunk. A többiek sem szomorkodtak, hiszen minden résztvevő egy szép oklevéllel, élményekkel és tapasztalatokkal lett gazdagabb.

Pandi ZsuzsaVirágkötészeti verseny

„Karácsonyi asztaldísz” címen hirdetett virágkötészeti versenyt a tőketerebesi Szabadidőközpont. November 20-án ezen a versenyen Eszenyi Réka V. A osztályos tanuló vett részt, aki nővérétől, Eszenyi Lillától vette át a stafétabotot, hiszen Lilla öt éven keresztül képviselte iskolánkat a virágkötészeti versenyen. Rékát is, ugyanúgy, mint nővérét ügyes kezű édesanyjuk, Eszenyi Adrianna napközis tanító néni készítette fel. A karácsonyi asztaldísz elkészítéséhez csak természetes anyagokat használhattak a versenyzők. Kilenc versenyző közül Réka kompozícióját a zsűri a saját kategóriájában a 4. hellyel jutalmazta, ami remek eredmény.

Rékának és felkészítőjének is gratulálunk, és reméljük, a következő években is ugyanilyen sikerrel képviseli majd iskolánkat.Mécs László szavalóverseny

Tanulóink rendszeres résztvevői a Mécs László szavalóversenynek, melyet idén november 18-án rendeztek meg. A meghirdetett kategóriákban a versenyzők vallásos, bibliai témájú, istenkereső, vagy határon túli versekkel indulhattak. Iskolánkat az 1., 2., és 3. kategóriában is szép számmal képviselték versmondóink.

1. kategória: Balog Georgina,Kóbori Armand,Lengyel Dorina, Szűcs Alexa -1.osztályos tanulók
Dubík Esther júlia, Balog Dávid – 2. osztályos tanulók

2. kategória: Gáspár Noémi, Tárczi Fruzsina Sára – 3. osztályos tanulók
Dobos Emma, Pogány Zsófia – 4. osztályos tanulók

3. kategória: Balog Viktória, Bucsi Emma, Büti Angelika, Eszenyi Réka, Liska Viktória, Sirová Boglárka – 4. osztályos tanulók
Pandi Antónia, Tóth Orsolya, Veres Botond – 6. osztályos tanulók

Eredmények: 1. kategória, 1. hely: Szűcs Alexa
2. hely: Dubík Esther Júlia

2. kategória. 1. hely: Pogány Zsófia
3. hely: Dobos Emma

3. kategória: 3. hely: Eszenyi Réka

A versenyzőket Kovács Katalin, Leczo Kornélia, Rigó Katalin tanító nénik készítették fel.

Minden versenyzőnek szívből gratulálunk a sikeres szerepléshez.

Pogány Zsófia, IV.B osztályos tanuló élménybeszámolója a versenyről:

Amióta iskolába járok, mindig részt veszek a Mécs László szavalóversenyen, melyet idén 19. alkalommal rendeztek meg. Engem, és osztálytársamat, Dobos Emmát is Kovács Katalin tanító néni készített fel. Én Aranyosi Ervin A felnőttek mindent tudnak című versét szavaltam. Nagyon izgultam, de megérte. A kategóriánkban Emma harmadik, én pedig első helyezést értem el, ami szerintem kitűnő eredmény. remélem, még sokszor vehetek részt ezen a versenyen.Csibeavató – 2018

November 3-án 32 kiscsibe vált iskolánk teljes jogú tagjává. Hat évvel ezelőtt indítottuk útjára a ma már hagyományossá vált Csibeavatót. A jelenlegi hatodikosok voltak az első kísérleti nyuszik, s mivel ők jól vették az akadályokat, úgy gondoltuk, érdemes hagyományt teremteni belőle. Azóta minden tanév elején ünnepélyes (és vicces) keretek között fogadják maguk közé az alsó tagozat tanulói elsős társaikat. A két tyúkanyón kívül – Gáspár Kornélia I.A és Rigó Katalin I.B – nyolcadikos és kilencedikes tanulók vállalták magukra a Csibeavató megszervezését. A lányok (a fiúk úgy látszik, most megijedtek a feladattól) az elsős tanító nénikkel karöltve igazán kitettek magukért. Az ünnepélyes bevonulást és bemutatkozást követően rengeteg vicces, ügyességet, talpraesettséget kívánó játékkal „avatták be” a kiscsibéket a mi nagy családunkba. A bőséges programban helyet kapott egy tréfás utánzó játék, majd jöhetett a kacsintós, valamint a szoborjáték. A széktáncnál volt nagy ricsaj és szaladgálás, hogy mindenki helyet szerezzen magának., Miután mindenki kitűnően teljesítette a feladatokat, jöhetett a fogadalomtétel, mely után minden kis elsős kiscsibés nyakbavalót és a fogadalom szövegét kapta ajándékba. Ezután kezdődhetett az igazi mulatság, a Mini Disco, amelyet szintén a hagyományokhoz hűen, Berta tanító bácsinak köszönhettünk. A disco után a kis elsősöket várták a megterített asztalok az első osztályban, ahol a tanító nénik megvendégelést tartottak számukra.

A szervezésben és a Csibeavató lebonyolításában részt vevő lányok valóban nagyon jó munkát végeztek, megérdemlik, hogy valamennyiük nevét megemlítsük:

Murinčák Bettina, Lakatos Cynthia, Pcsolinszky Chiara – VIII.B
Pokol Lilla, Kása Krisztina, Balog Emese, Resko Klaudia – IX. B

Köszönet illeti az osztályfőnököket is, akiknek ezúton kívánunk eredményes munkát az első évfolyamban!TEREMTÉSMESE

Écsi Gyöngyivel és Kovács Marcellel

Két évvel ezelőtt láthattuk először vendégül, s most ismét ellátogatott hozzánk Écsi Gyöngyi mesemondó, református lelkész, hogy újfent elkápráztasson minket varázslatos személyiségével. Október 25-én Teremtésmese című előadásával érkezett hozzánk. ,,Amikor az Úr úgy döntött, hogy megteremti az embert, felékesítette számára az eget és a földet. Ádám gyönyörködött az életben, de társ nélkül csak szomorkodott, ezért kapta meg az Úrtól Évát. A Kígyó sem volt veszteg. Vajon mi minden kell ahhoz, hogy ők ketten, a Férfi és a Nő boldogan élhessenek egymás mellett?” – ennek jár utána Écsi Gyöngyi a Teremtésmesében, aki előadásaiban ötvözi a bábjátékos – mesemondó – népdalénekes szerepeket. A mese bővelkedik az évezredes magyar lelkiséget meghatározó népi bölcsességekben, Écsi Gyöngyi előadásmódja, ízes palóc beszéde pedig felejthetetlenné teszi előadásait úgy a gyerekek, mint a felnőtt közönség számára is. Az előadást Kovács Marcell népzenész hangszeres játéka tette még élvezetesebbé.


Kreatív délután – töklámpások készítése

Manapság a töklámpás készítését sokan az angolszász és amerikai ünnephez, a Halloweenhez kötik, pedig a tökfaragás Magyarországon is régi hagyomány. Olyannyira régi, hogy az első erről szóló történet egészen Salamon, Árpád-házi királyunk idejébe nyúlik vissza. (Wikipédia)

Nálunk is hagyománnyá vált már így október utolsó hetében, hogy összegyűlünk az iskola zsibongójában, és nekilátunk a tökfaragásnak. A kisebbek általában még csak díszítik őket, vagy a tanító nénik segítenek a faragásban, de a nagyobbak már igazán eleresztik a fantáziájukat. Jöhet minden a díszítéshez, ami kéznél van így őszidőben. Falevelek, színes termések, bogyók, gesztenye, makk, dió. De vannak, akik színes szalagokkal, csillámokkal, filctollal díszítik az ijesztő, vagy vicces ábrázatú töklámpásokat.

Idén október 22-én tartottunk a „tök jó” délutánt. A kicsik az első emeleten, a felső tagozatosok pedig a saját osztályaikban fúrták-faragták a tököket, amelyeket az előző évhez hasonlóan a bacskai Fülöp Bélától kaptunk, aki évek óta foglalkozik dísztökök termesztésével.

Az elkészült remekművek az iskola földszinti folyosóján kaptak helyet, és a bennük világító mécsesek nemcsak meghitt hangulatot, de remek sült tök illatot is árasztottak maguk körül.A magyar népmese napja

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.

Október 1-jén, tartva magunkat az előző évek szép hagyományához, mi is megemlékeztünk a Magyar Népmese Napjáról. Az alsó tagozatos gyerekek az előadóteremben gyűltek össze, ahol egy rövid prezentációból megtudhatták, ki is volt Benedek Elek, és milyen szerepe volt abban, hogy a magyar népmesék fennmaradjanak az utókor számára. Szó esett a népmesék jellegzetességeiről, a „népmesei” számokról, tündérekről, boszorkányokról. A nagyobbak, akik már jól olvasnak, a Jakab és a zab című láncmesét olvasták fel kisebb társaiknak, majd egy kis kvízjáték következett.

2018-at Mátyás király évvé nyilvánították, mivel idén ünnepeljük születésének 575-ik évfordulóját. Ezért a rendhagyó irodalomórán nemcsak Benedek Elekről, hanem Mátyás királyról is beszélgettünk, hiszen a magyar népmesék jelentős része éppen Mátyás királyról íródott. A rövid történelmi bevezető után a gyerekek A nekeresdi bíró című mesét nézhették meg, amit aztán minden osztály a saját osztályfőnökével beszélhetett meg, és a rajzokat is készíthettek a látott meséről.Táborok és sportversenyek

Cimbora Nyári Tábor

A nyári szünidőben ismét megszerveztük nyári táborunkat, amely az előzőhöz hasonlóan most is sok gyereket vonzott. Az augusztus 13-tól 17-ig zajló tábor gazdag programmal várta a táborozó gyerekeket.

Az első napon szórakoztató drámajátékokat játszhattak a táborozók, majd kézműves foglalkozás következett. A második nap a kirándulásé volt. A Vinnén taláható Tengerszemet látogatták meg a gyerekek gyönyörű napsütéses időben. A harmadik nap a sportversenyek jegyében zajlott. A városi stadion focipályáján különböző ügyességi versenyekben lehetett rajthoz állni. Szerencsére ezen a napon kissé alábbhagyott a nagy hőség, így igazán kellemes időben mérhették össze erejüket a gyerekek. A negyedik nap ismét az utazásé volt. A kassai Állatkert és Dínóparkban nem csak szórakozni, de sok új ismeretre is szert lehetett tenni. A befejező nap ismét a testmozgás jegyében zajlott. Bodrogközi kerékpártúrára indultak a gyerekek, hogy megismerkedjenek kissé tágabb lakókörnyezetük nevezetességeivel is, és persze, hogy az erejüket is próbára tegyék.

Köszönet illet minden szervező és programot irányító pedagust, asszisztenst, akik bármilyen formában segítették a nyári tábor sikerességét: Szabó Ferdinánd, Berta István, Géczi Aranka, Illés Irén, Kondás Ágnes, Balla Anita,

Erzsébet tábor – Zánka

Fekete Ádám VII. B osztályos tanuló élménybeszámolója:
Iskolánkból 20 tanuló Leczo Kornélia és Géczi Aranka tanító nénik kíséretében Zánkán, Erzsébet Táborban vehetett részt augusztus 26-tól - 31-ig. A tábor amellett, hogy a Balaton mellett volt, és minden nap meg lehetett benne mártózni, sok más programot is kínált. Voltunk sárkányhajózni, kipróbáltuk a lézerharcot. Az én kedvencem a kalandpark volt. A kézműves foglakozásokat kihagytam, inkább a parton pihentem, vagy sportversenyeken vettem részt, de a lányok szép táskákat és karkötőket készítettek . Esténként is sok program volt: tábortűz, koncertek, tánc.

Köszönöm az iskolának, hogy engem is javasoltak ebbe a jutalomtáborba, ahol remekül éreztem magam.

Jutalomtábor – Balatonlelle

Tóth Antónia, volt IX.B osztályos tanuló élménybeszámolója:
A nyár folyamán egy balatonlellei táborban vehettünk részt, aminek hála sok új élménnyel gazdagodhattunk. A táborlakók Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Magyarországról érkeztek. Iskolánkat hárman, Dako Fanni, Fazekas Mihály és jómagam, Tóth Antónia képviselhettük. Kísérőnk Miklós Klára tanító néni volt. Minden nap bemutatkozott egy-egy város, és a prezentációk alapján megismerhettük az ottani szokásokat, ünnepeket. Énekeltünk, táncoltunk és élveztük az előadásokat. Nagyon jól összebarátkoztunk ez alatt az idő alatt, bár többször vicces helyzetbe kerültünk, amikor kiderült, hogy egy-egy magyar szót milyen sokféleképpen lehet elmondani - és a máshonnan érkezők ezt nem értik. Hajóval felderíthettük a csodaszép Balatont, megcsodálhattuk Tihanyt és a Tihanyi Apátságot. A legérdekesebb élményem, ami megmaradt, az az, hogy találkozhattam egy ötéves kisfiúval. Egyik nap a hintában ültünk, és azt mondta nekem: "Azt hittem, hogy nem lesz itt egy jó barátom sem, de tévedtem.." Talán ő nem fog emlékezni rám, de én emlékezni fogok rá, a szavaira, s őrizni fogom a rajzait, a kartondobozból készített kis házat, a követ, amit kaptam tőle, és a mára már elszáradt rózsaszín faleveleket, amelyeket együtt gyűjtöttünk az udvaron.
Tóth Antónia, volt IX.B- s tanuló

Úszótanfolyam

Szeptember 17- 20 között 33 alsó tagozatos tanulónk vett részt a Széles tó- nál (Zemplínska Šírava) található Gránit Hotel uszodájában tartott úszótanfolyamon. A gyerekeket két pedagógus, Trosko Zita és Géczi Aranka segítette az úszás technikájának elajátításában, Kassai Ildikó asszisztens pedig kisegítőként vett részt a tanfolyamon.

Nemzetközi Békemaraton – Kassa

Október 7-én zajlott Kassán a 95.Békemaraton futóverseny, amely Európában a legrégebben, világviszonylatban pedig a második legrégebben nyilvántartótt maratoni futóverseny, melynek idén több mint 13 500 versenyzője volt. Közöttük álltak rajthoz iskolánk tanulói és pedagógusai is.

A minimaraton távot, amelynek hossza 4,2 km 10 gyerek teljesítette:
Zdibák Kristóf, Veres Botond, Pandi Antónia, Berta Fruzsina, Kulcsár Norbert (VI.B)
Fekete Ádám, Bodok Balázs, Miklós Ádám (VII.B)
Király Tamara, Kiss Mátyás (VIII.B)


Kísérő pedagógus Miklós Klára.
A Helmeczy Mihály Alapiskola pedagógusainak és alkalmazottainak csapata váltófutásban állt rajthoz.
Eszenyi Adrianna – 12 km
Géczi Aranka – 12 km
Eszenyi Adrianna – 9 km
Répási Judit – 9 km
HELMECZY MIHÁLY ALAPISKOLA

Névadó ünnepség

„bankjegy, belügyminiszter, biztosító, bohózat, csendőr, cukrász, dac, díszlet, egyenruha, értelmiség, étlap, főnök, gyár, hangverseny, helyiség, hírlap, ipar, izom, kátyú, korszak, laktanya, léghajó, lényeg, mérleg, népszerű, növényzet, párbeszéd, pezsgő, sebész, sorsjegy, színművész, térkép, vállalat, vérpad , zene”

2018. szeptember 27-e piros betűs ünnep lesz ezután iskolánk történetében. A királyhelmeci tanintézmények közül ugyanis elsőként nevesíthettük iskolánkat. Bár a nevet már 2018. szeptember 1-je óta használjuk, az ünnepélyes névadóval megvártuk Helmeczy Mihály születésnapját, szeptember 27-ét. A névadó ünnepséget megelőző napokban már nagy volt a nyüzsgés az iskola falain belül és kívül is. Szorgos kezek szereltek, fúrtak, faragtak, hogy a nagy napra a bejárati ajtó fölött helyére kerüljön az iskola új logója és a szlovák nyelvű névtábla, valamint a 12 méter széles magyar nyelvű névtábla is. Az iskola előterébe egy hatalmas vetítővászon került, melyen névadónk portréja, az iskola új logója, valamint megújított szavainak jegyzéke tekinthető majd meg. A későbbiekben ezen a vásznon az iskola jelentős eseményei, sikeres diákjainak fotói, valamint diákjaink munkái lesznek láthatóak. A folyosókon zajlottak a próbák. Az énekes lányok Majer Tímea tanító néni vezetésével és Pandy Csaba tanító bácsi citerakíséretével népdalokat, a harmadikosok Máté Adrianna tanító nénivel verses összeállítást, míg az elsősök népi játékokat gyakoroltak. Őket Rigó Katalin, Gáspár Kornélia és Kóbori Henrietta tanító nénik terelgették. Az ügyes kezű napközis tanító nénik, Bystránsky Klára és Horosz Valéria az első emeleti folyosóra varázsoltak őszi díszítést.

Szeptember 27-e reggelén mindenki izgult. Vártuk a vendégeket, akik lassan érkeztek is. Városunk polgármestere, a képviselő testület, nyugdíjas pedagógusaink, a szülői szövetség tagjai, a környező falvak polgármesterei, tanintézmények igazgatói, pedagógusai, kulturális intézmények képviselői, a sajtó munkatársai. Az iskola előtt gyülekeztünk, ahol Kása Kriszta szavalt gyönyörűt Wass Alberttől, Szabó Ferdinánd igazgató köszöntötte a vendégeket, majd a második emeleti ablakok mögött álló diákok leleplezték a hatalmas magyar nyelvű névtáblát.

Ezután a vendégsereg az ebédlőbe vonult, melyet az ÍRISZ cég csodaszép dekorációi díszítettek.
Az üdvözlő szavak után Pataky Károly polgármester úr méltatta névadónk munkásságát, majd átadta a névadásról szóló hivatalos oklevelet, s Szabó Ferdinánddal közösen leleplezték Nagy Enzoe Zoltán Helmeczy Mihályt ábrázoló portréját. Pandi Ádám zongorajátékát követően Czeróczky Ferencné, Törtel alpolgármestere köszöntötte az iskolát és mutatta be a helyet, ahol Helmeczy Mihály nyugszik. A Magyar Nyelv Múzeuma nevében annak igazgatója, Nyíry Péter tartott előadást Helmeczy Mihály munkásságáról. Majer Noémi szavalata után az iskola történetét ismertette Illés Irén pedagógus, majd következtek az ünnepi műsorok. A névadó ünnepség zárásaként Nádasdi Péter alpolgármester vázolta fel az épülő tornaterem terveit.

Szabó Ferdinánd pohárköszöntőjében megköszönte Balla Lajos fafaragó munkáját, aki egy gyönyörű kopjafát ajándékozott iskolánknak, amely ezentúl a bejárat előtti füves területet díszíti majd. A pohárköszöntő után állófogadással és jóízű beszélgetésekkel zárult a névadó ünnepség, melyért köszönet illeti Királyhelmec város önkormányzatát, akik a kezdetektől támogatták iskolánkat a névfelvételt illetően.HELMECZY MIHÁLY

(1788. szeptember 27., Királyhelmec – 1852. december 1., Pest)

Helmeczy Mihály író Királyhelmecen született 1788. szeptember 27-én. Családi neve születésekor Bierbrauer volt, ám a gimnáziumban már Serfőző néven ismerték. Kortársa, Kazinczy Ferenc javaslatára vette fel a Helmeczy nevet. Bár neve a lexikonokban általában Helmeczy írásmóddal szerepel, azonban Helmeczi Mihály alakban is előfordul.

Helmeczy a Kisfaludy Társaság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja és pénztárnoka, valamint a nyelvújítás jelentős alakja volt. 16 éves korában jelentkezett a piarista rendbe, azonban a fogadalom letétele és a pappá szentelés előtt kilépett. Ezt követően a pesti egyetemen a jogtudományok hallgatója lett. 1817-ben ügyvédi oklevelet szerzett, ám az irodalom és a nyelvújítás jobban érdekelte, ezért ezen a téren kezdett el dolgozni. 1811-ben a bölcsészettudományi oklevelet is megszerezte. Határozottsága, amely sokszor a durvaságig ment, oszlopos tagjává és egyik vezérévé tette a nyelvújító iskolának. A sok idegennel kevert és kifejezések szegénységével küzdő magyar nyelv csinosításában, s új szavak részint szerencsés, jól sikerült, részint erőltetett, túl merész faragásában sokat fáradozott, s nem volt nála bátrabb újító. Érdeme, hogy sok jó és fennmaradt új szóval és fordulattal gazdagította a magyar nyelvet, melyeket mások is átvettek. E téren tanúsított merészsége sok támadásnak, sőt többször igazságtalan és méltatlan gúnynak is kitette a vaskalapos ortodox nyelvészek részéről. Országszerte keringett róla az élc: „Helmeczy, ki a szókat elmetszi”.DíjátadóSzeptember 14-én, pénteken, a Mailáth József Regionális Múzeumban került sor a város által alapított díjak átadására. Az ünnepélyes díjátadón iskolánk IX.B osztályos tanulója, Pandi Ádám vehette át Felsőzsolca Város Önkormányzatának pénzadományát, mint Királyhelmec legjobb, magyar nyelven tanuló diákja sikeres tanulmányi eredményéért és a különböző tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítményérért.

Ádám amellett, hogy kitűnő tanuló, szabadidejében szívesen olvas, angolul tanul, számítástechnikával foglalkozik. Szerteágazó érdeklődése és tehetsége a különböző tanulmányi versenyeken is megmutatkozott: matematika versenyek, Szép Magyar Beszéd verseny, Helmeczy Mihály Anyanyelvi Vetélkedő, Dobó István emlékverseny, különböző történelmi vetélkedők. A Művészeti Alapiskolában nyolcadik éve zongorázni tanul.

Mindezeket osztályfőnöke, Icso Edit írta az Ádámot méltató beszédben. Iskolánk valamennyi tanulója és pedagógusa nevében gratulálunk Pandi Ádámnak ehhez a nem mindennapi elismeréshez, és sikerekben gazdag további éveket kívánunk számára.

Ádám szülei – akik rendszeresen támogatják iskolánkat – a pénzadománnyal járó díjat felajánlották az iskola számára, amiért hatalmas elismerés és köszönet illeti őket.III. Szőlőszem feszt

Bodrogközi Kulturális Fesztivál

2018. szeptember 14-én kezdetét vette az idei Bodrogközi Kulturális Fesztivál. Az előző évekhez hasonlóan iskolánk idén is aktív résztvevője volt a fesztiválnak. Szeptember 14- én iskolánk épületében, az iskolaudvaron, valamint a Királyhelmeci Szakközépiskola műfüves focipályáján zajlottak a III. Szőlőszem feszt eseményei. Az iskola épületében az alsó tagozatos tanulók, valamint a meghívott óvodások kézműves foglalkozáson vettek részt, ügyességi és sportjátékok, valamint rajzverseny is várta a résztvevőket. A felső tagozatos tanulók az iskolaudvart vették birtokba, ahol szintén ügyességi, és sportjátékok, valamint társasjátékok várták a gyerekeket. A sportpályán 6 iskola részvételével – Nagytárkányi MTNYA, Helmeczy Mihály Alapiskola, Vajáni Magyar tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola, Erdélyi János Alapiskola - Nagykapos, Bolyi MTNYA és Óvoda, Dobó István Alapiskola- Nagyszelmenc - zajlott a hagyományos focitorna, melynek dobogójára a nagytárkányi, királyhelmeci és vajáni focisták állhattak fel. Szombaton iskolánk éneklőcsoportja, a Poszáta lépett közönség elé Majer Tímea tanító néni vezetésével. Ők népdalcsokrot adtak elő Pandy Csaba tanító bácsi citerekíséretével. Horosz Valéria és Bystránsky Klára napközis tanító nénik a zöldség- és gyümölcskiállításra készítettek látványos összeállítást őszi termésekből.


TANÉVNYITÓ

2018/2019

Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Bármennyire hihetetlen is, de a szünidő elrepült, mint a pinty, és már csak bottal üthetjük a nyomát. Szeptember 3-án újra megszólalt az iskolába hívó csengő. De nézzük a dolog jó oldalát ( ez is hihetetlen, pedig ilyen is van). Találkozni az osztálytársakkal, barátokkal, barátnőkkel, netán kedvenc tanító nénikkel, tanító bácsikkal. Birtokba venni az új osztálytermet, elfoglalni az új helyeket. A legnagyobb izgalommal bizonyára a kis elsősök és az ötödikesek várták ezt a napot.

A tavalyi évnyitóval ellentétben most az időjárás is kegyes volt hozzánk, és engedélyezte, hogy az iskola hátsó udvarán tarthassuk meg ünnepélyes tanévnyitónkat. Dobos Emma IV.B osztályos tanuló szavalata után Szabó Ferdinánd igazgató úr köszöntötte a vendégeket – Pataky Károly polgármester urat és Vígh Katalint, a Szülői Szövetség elnökét. Bemutatta az új pedagógusokat, üdvözölte a tanévnyitón megjelent diákokat és szülőket, külön kiemelve a kis elsősöket, akik még kissé megszeppenve ültek az első sorokban.

Örömmel jelentette be, hogy iskolánk hivatalos neve az idei tanévtől Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola. Helmeczy Mihály író, nyelvújító 1788. szeptember 27-én született Királyhelmecen. Bár nevét iskolánk szeptember 1-jétől használhatja hivatalos an, az ünnepélyes „névadóra” születésnapján, szeptember 27- én kerül majd sor.

Pataky Károly polgármester úr köszöntő beszédében szintén gratulált neves névadónkhoz, megemlítette, hogy Helmeczy Mihálynak köszönhetjük többek között a „zene” szót is. Reményét fejezte ki, hogy ha minden a tervek szerint alakul, nemsokára új tornatermet is avathatunk majd. Minden diáknak sikeres és élményekben gazdag tanévet kívánt.

A polgármester úr szavai után Godzsák Renáta igazgatóhelyettes felolvasta az országos tanévnyitó ünnepség üzenetét. Miután Dobos Tímea igazgatóhelyettes bemutatta az egyes osztályok osztályfőnökeit, és ellátott minket néhány szervezési útmutatóval, az ünnepélyes tanévnyitó véget ért. A következő nap már a komoly munkáé.Üzenet a magyar iskolákbaA Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szeptember 1-jén tartotta a Szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét a nagymegyeri Szent Miklós plébániatemplomban.

Janiga Éva, nyugalmazott tanár olvasta fel a tanévnyitó ünnepség üzenetét:

„Az ember az életet és nyelvét az édesanyjától kapja, ez az, amire életünk során építkezünk. Fontos, hogy ezt a folytonosságot ne szakítsuk meg. A leghatékonyabban az anyanyelven tudjuk befogadni az új információkat. Aki anyanyelvén tanul, az műveltséget tanul. A kisebbségi lét hátrányos mivolta téves, hiszen az életünk természetes része egy vagy más kultúra befogadása. A szülők kezében van a magyar iskolák jövője.”