Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Királyhelmec

SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK


Az iskolánkban tanító pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy diákjaink amellett, hogy megszerzik az életkoruknak megfelelő tantárgyi ismereteket, tartalmas és színvonalas iskolán kívüli tevékenységben is részt vehessenek. Ezt a célt leginkább a szakkörök szolgálják, amelyek nemcsak színesítik és élénkítik a gyerekek mindennapjait, de sok új, játékosabb, kötetlenebb formában megszerzett ismeretekhez is juttatják őket. Az iskolai szakkörök nagy előnye, hogy nem kell külön elmenni valahova esetleg késő délután a gyerekkel; ismerős helyen, ismerős felnőttek-gyerekek közt foglalkozhat olyasmivel, amiben örömét leli. Az idei tanévben 25 különböző szakkör közül választhattak a gyerekek, ki-kiérdeklődésének, tehetségének megfelelően. A mozgást kedvelők aerobic, futball, sakk, társastánc, a nyelvek iránt érdeklődők magyar nyelv, angol, valamint szlovák nyelv, a színjátszásban tehetségesek bábkör és drámakörök, a tehetséges képzőművészek esztétika, a számítástechnika iránt érdeklődők az informatikai körök közül választhattak, de van játékos matematika, mesék világa, hittanosok zenés irodalmi köre, egészségügyi kör, egyszóval a lehetőségek tárháza szinte végtelen.

SPORT

Az alsó tagozatos fiúk heti két órán focizhatnak a Géczi Aranka tanító néni által szervezett Futball szakkörön. Létszámuk 21. Az előkészítő időszak a kondíciós képességek fejlesztésére épül különböző játékok, versenyek segítségével. A gyerekek később fokozatosan tanulják meg a védekezést, adogatást, ellentámadást, lövést, és nem utolsó sorban a foci szabályait és a fair playt, vagyis a tiszta játékot.

Szintén Géczi Aranka tanító néni vezeti az felső tagozatos lányok Aerobic körét, ők 20-an vannak. A foglalkozásokon tánclépéseket tanulnak, ezekből állítják össze később a koreográfiákat, az alacsony és magas aerobic alapgyakorlatait. Segédeszközeik a fitt-labda, sztepp-pad, súlyzók, amelyek segítségével kondíciónövelő gyakorlatokat sajátítanak el.

Pandi Csaba tanító bácsi az alsó tagozatos gyerekek számára tart Sakk kört. Szerinte a sakk gyors döntésre, kitartásra, a szabályok tiszteletben tartására nevel, ráadásul a gyerek egy felnőtt ellenfélnek is egyenrangú partnere lehet. Míg a számítógép rontja a koncentrációképességet, addig a sakk növeli. A sakkört 12 tanuló látogatja, és legaktívabbak az elsősök, akik alig várják a foglalkozásokat.

A felső tagozat mellett is működik Futball szakkör Dako Henrietta vezetésével, valamint Sport szakkör Dobos András irányításával.

SZÍNHÁZ

Iskolánkon nagy hagyománya van a színjátszásnak, bábozásnak is. A felső tagozaton működő Bábkört Szentpétery Éva tanító néni vezeti, a bábosok 12-en vannak. Két év kihagyás után a hetedikesek újra nagy örömmel nyúltak kedvenc bábjaikhoz. Önmagukat a saját maguk által kitalált rövidebb lélegzetvételű történetekkel szórakoztatják, másoknak pedig bábelőadást rendeznek.

Rigó Katalin vezeti a másodikosok Drámapedagógia körét. A gyerekek itt megtanulják a helyes légzést, hangképzést, beszédgyakorlatokat végeznek. Rengeteg drámajátékot – tükörjáték, némajáték, ritmusjátékok – játszanak, valamint meséket dramatizálnak, felkészülnek az iskolai ünnepségekre, szavalóversenyekre.

Az Apróka színjátszó csoport már több mint tíz éve működik az alsó tagozat mellett. Tagjait jelenleg a IV.B osztályos gyerekek alkotják, akik 24-en vannak. A rengeteg játék mellett fellépnek az iskolai, városi rendezvényeken, de hazai és határon túli versenyeken is képviselik iskolánkat. Vezetőjük Illésné Popália Irén tanító néni.

A felső tagozatosok Bodrogközi Aprószínpada már több mint 30 éves múltra tekint vissza. Őket Bajusz Alica tanító néni irányítja. A gyerekek létszámától függően volt, hogy két csoport is működött. A középiskolákra eltávozottak helyébe idén a jelenlegi nyolcadikosok léptek, akik az iskola karácsonyi műsorán mutatkoznak majd be. Tematikus darabjuk Fekete István elbeszéléseire épülve a régi karácsonyok emlékét idézi.

A Hittanosok zenés irodalmi köre , amely Kovács Katalin tanító néni vezetése alatt működik, szintén nem újkeletű. Munkájuk közel egy évtizedre vezethető vissza. A csoport fő célkitűzése a lírikus, illetve dinamikus hangnemű ifjúsági énekek elsajátítása, valamint a különböző egyházi ünnepekhez kapcsolódó Szentírás részletek bemutatása zenés – prózai jelenetek formájában. A csoport tagjai rendszeres és sikeres szereplői a Mécs László emlékére rendezett szavalóversenyeknek is.

A Társastánc szakkört az előző tanévben indította útjára Vargovčík Róbert, akinek csapatával már sikerült is kisebb-nagyobb sikereket elérnie. A kört főleg felső tagozatosok látogatják, de akadnak közöttük tehetséges alsó tagozatosok is. Idén első bemutatkozásuk a város által szervezett nyugdíjasok napján volt, ahol a Pomádé című musical zenéjére összeállított koreográfiával mutatkoztak be nagy sikerrel.

JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSOK

A Játsszunk együtt szakkört az I.B osztályos tanulók látogatják, ahol kicsit szabadabban, játékosabb formában tudnak eltölteni hetente egyszer egy délutánt. Mesék dramatizálása, mozgásjátékok, kézműveskedés, zenei nevelés foglalkozások váltják egymást. Azok a játékos tevékenységek, amelyekre a tanítási órákon belül nincs lehetőség, vagy idő, itt kerülnek megvalósításra. A kört Máté Adrianna tanító néni vezeti.

Szintén az első évfolyam mellett, csak az I.A osztályos tanulókkal működik a Tanuljunk játékosan elnevezésű szakkör Trosko Zita tanító néni vezetésével. A gyerekek számára nemcsak tanulást, de szórakozást, feladatok játékos megoldását, mozgásos tevékenységeket, drámajátékokat is magukba foglalnak ezek a délutánok.

Matematikával, számolással foglalkozik, a Játsszunk a számokkal szakkörön Géczi Tímea tanító néni, aki igényesebb és könnyebb feladatokat is számoltat a gyerekekkel, így mindenkinek lehetőséget ad a sikerélmény megszerzésére. Néha szlovák nyelvű szöveges feladatokat is beiktat, hogy kiderüljön, vajon mennyire értik meg a gyerekek. A kört 16-an látogatják. Sokszor rendeznek versenyeket, mivel ez nyújtja számukra a legnagyobb szórakozást.

A Szeretek olvasni szakkörön 15 II.A osztályos tanuló ismerkedik a mesékkel, irodalmi művekkel, versekkel. Az olvasás után memorizálnak, dramatizálnak, feldolgozzák az olvasottakat. Bosznay Izabella tanító néni, a szakkör vezetője igyekszik megszerettetni a gyerekekkel az irodalmat, az olvasást, a könyveket, hogy szabadidejüket minél hasznosabban és ésszerűbben használják ki.

11 tanuló látogatja a túlnyomó többségben III.A osztályosokból álló Meséről mesére szakkört, amelyet Szentpétery Éva tanító néni vezet. Népmeséken és ismert meseírók művein keresztül kalandoznak a mesék világában. A kedvenc szereplőket, vagy egy-egy érdekesebb meserészletet saját rajzaikkal is megörökítik.

NYELVEK

Pandi Zsuzsa tanító néni vezeti a kilencedik évfolyam mellett működő Magyar nyelvi gyakorlatok elnevezésű szakkört. A kör célja a magyar nyelv órán tanultak elmélyítése, begyakorlása. A szakkörön belül lehetőség nyílik a hiányosságok pótlására, valamint igyekszik felkészíteni a tanulókat a Monitor 2013 országos felmérésre, és a középiskolai felvételikre.

A szülők kérésére már az első évfolyamban folyik angol nyelvi oktatás kör formájában, melyet 22 tanuló látogat. Az Angol körön dalok, versek, játékok segítségével ismerkednek a gyerekek ezzel a nyelvvel. Színek, számok, gyümölcsök, zöldségek, állatok, játékok, család, ruházat, időjárás témakörökben szerezhetnek alapismereteket a gyerekek. A kört Máté Adrianna tanító néni vezeti.

A Szlovák nyelvi társalgás köre – Krúžok konverzácie v slovenskom jazyku Vasko Ilona tanító néni vezetése alatt működik. A kört 16 lelkes tanuló látogatja a VI.B osztályból, akik tovább szeretnék fejleszteni ismereteiket, tudásukat szlovák nyelvből, mivel tudják, hogy az államnyelv tökéletes elsajátítása érdekében mennyire fontos a nyelv alapjainak ismerete. A fő hangsúly a beszélgetésen, konverzáción van, természetesen kötetlenebb formában, mint a tanítási órán. Képek, segédkönyvek segítségével önálló szituációs párbeszédeket alkotnak, szlovák nyelvű rajzfilmeket néznek meg, majd értelmeznek. A tanító néni szerint lelkesedésből nincs hiány.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

A Berta István tanító bácsi által vezetett találó nevű Ámítástechnika nevű szakkör célja, hogy bevezesse a tanulókat a programozás világába és megismertesse azokat a logikai struktúrákat és fogalmakat, amelyek a számítógépes programozás alapját képezik. Az alapok elsajátítására a Scratch programozási környezetet használják a tanulók, később a Java nyelv segítségével mélyítik majd programozási tudásukat.

Az internet világába vezeti az ez iránt érdeklődő gyerekeket a Böngészés a világhálón nevű szakkörön Gáspár Krisztián, valamint A weboldalak világa elnevezésű szakkörön Szabó Ferdinánd tanító bácsi.

EGYÉB

Iskolánkon évek óta működik az egészségügyi nevelés az alsó tagozaton Egészségügyi kör formájában. A szakkör célja, hogy a gyerekek megtanulják az elsősegélynyújtás fontos elemeit, el tudják látni az egyszerűbb sérüléseket, megtanulják, hogyan hívjanak segítséget balesetekhez. Ezt a szakkört Trosko Zita tanító néni vezeti.

A rajzot, képzőművészeti nevelést kedvelő gyerekek a Leczo Kornélia tanító néni által vezetett Esztétikai szakkörön fejleszthetik tehetségüket.

Illésné Popália Irén.