Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽAIDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

NÁZOV ORGANIZÁCIE: Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Helmeczy Mihály Alapiskola

SÍDLO: M. Hunyadiho 1256/16, 077 01 Kráľovský Chlmec – Királyhelmec

IČO: 35541148

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ferdinánd Szabó


SÚHRNNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017            Valid HTML 4.01 Strict

SÚHRNNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018            Valid HTML 4.01 Strict

SÚHRNNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019            Valid HTML 4.01 Strict

SÚHRNNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019/2        Valid HTML 4.01 Strict